Pressmeddelande 28 mars 2023- Växande friåkning ställer krav på ansvar hos snöskoterförare

Under de senaste tio åren har friåkning på snöskoter, dvs. körning utanför snöskoterleder, och blivit alltmer populärt hos många snöskoterförare. Fyra av tio betecknar sig idag som renodlade friåkare. Uppfattningarna går samtidigt isär bland snöskoterförare om friåkningen fungerar bra eller om den behöver regleras ytterligare. Det visar resultaten från en enkätundersökning som Nationella Snöskoterrådet har […]

Pressmeddelande 16 mars 2023 – hög betalningsvilja för snöskoterkörning på ideellt underhållna leder

Åtta av tio snöskoterförare ställer sig positiva till att betala avgifter för att köra på snöskoterleder som underhålls av ideella krafter såsom snöskoterklubbar. Det visar en enkätundersökning som Nationella Snöskoterrådet har genomfört. – Många av de snöskoterklubbar som ansvarar för de ideellt underhållna snöskoterlederna kämparmed vikande medlemsantal. Det försvårar klubbarnas underhållsarbete genom att de får […]

Inbjudan till digitalt seminarium om snöskoterleder, ledunderhåll, planering och markägaravtal 28 mars 2023

Nationella Snöskoterrådet bjuder in till ett digitalt seminarium den 28 mars kl. 9-12 på temat snöskoterleder, planering och markägaravtal. Målgruppen för seminariet är de som jobbar eller ansvarar för snöskoterleder, planering och underhåll, ansvarsfrågor och upprättar markägaravtal mm. Obligatorisk anmälan via https://eu.invajo.com/l/t11bBikMYb Länk till seminariet kommer att skickas ut efter anmälan Moderator Per-Olov Wikberg, Samordnare […]

Pressmeddelande 25 Januari 2023 – Snöskoterturismen ställer om mot hållbarhet

Intresset för att köpa eldrivna snöskotrar är stort bland medlemmarna i Branschorganisationen för hållbar snöskoterturism, trots att elskotrar ännu inte finns att köpa på marknaden. Det framgår av en enkätundersökning som Nationella Snöskoterrådet har genomfört. Hälften av medlemmarna har också ställt upp mål, eller planerar att göra det, för hur de ska minska de fossila […]

Pressmeddelande 8 april 2021 – Farligt att placera barn framför föraren på snöskotern

Påsken innebär   högtryck för snöskoteråkande, i och utanför fjällen. För många är det en familjehögtid där hela familjen får njuta av vinterlandskapet. Att göra upplevelsen njutbar kräver kunskap och omdöme. Att placera ett barn framför föraren på snöskotern kan i värsta fall innebära livsfara vid en krock eller en häftig inbromsning. Tidigare studier från Nationella […]

Pressmeddelande 30 mars 2021- Snörik vinter har bidragit till stora påfrestningar för renar varför snöskoterförare uppmanas till stor försiktighet och hänsynstagande

Påskhelgen innebär att många ger sig ut på snöskoter i svenska fjällen och även i Norrlands inland. Många lockas av att uppleva fjällandskapet. Stora snömängder denna vinter i många renskötselområden har inneburit särskilt svåra betesförhållanden där 21 av landets 51 samebyar har erhållit katastrofskadeskydd för att förhindra omfattande död av renar. Snöskoterförare som planerar för […]

Konferens om hållbar snöskoterturism 8-9/10 2020

Nationella Snöskoterrådet i samarbete med Branschorganisationen för hållbar Snöskoterturism arrangerade en digital snöskoterkonferens med temat Snöskoterturism 8-9 oktober 2020. Det var totalt ett 70-tal deltagare från hela ”skotersverige” under torsdag eftermiddag och fredag förmiddag. Programmet innehöll aktuell information från Nationella Snöskoterrådet och Branschorganisationen för Snöskoterturism; guideutbildning med diplomering, grunderna inom turism samt behovet av lavinsäkerhetskunskap […]

Pressmeddelande 21 februari 2020 Lavinkunskaper brister hos många snöskoterförare

De senaste tre vintrarna har Naturvårdsverkets lavinprognostjänst dokumenterat minst 40 allvarliga lavintillbud med snöskoterförare varav två med dödlig utgång. En enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet visar att tre av tio snöskoterförare någon gång har kört i lavinterräng. Av dessa bedömde enbart fyra av tio de egna lavinkunskaperna som goda eller mycket goda. – Friåkning utanför leder […]

SOU 2018:29- En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning

Den 20 december överlämnades utredningen SOU 2018:29 – En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning till regeringen.  I utredningsdirektiven beskrevs uppdraget till att en utredare ska se över lagstiftningen för terrängkörning och lämna de författningsförslag och förslag i övrigt som behövs för att skapa en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning. Förslagen skulle möjliggöra ett […]