Pressmeddelande 8 april 2021 – Farligt att placera barn framför föraren på snöskotern

Påsken innebär   högtryck för snöskoteråkande, i och utanför fjällen. För många är det en familjehögtid där hela familjen får njuta av vinterlandskapet. Att göra upplevelsen njutbar kräver kunskap och omdöme. Att placera ett barn framför föraren på snöskotern kan i värsta fall innebära livsfara vid en krock eller en häftig inbromsning. Tidigare studier från Nationella Snöskoterrådet visar att upp till var fjärde snöskoterförare felaktigt placerar barn framför sig på snöskotern.

 – En krock med ett fast föremål i 50 km/h innebär att en förare på 70 kilo pressas framåt med en kraft motsvarande två ton. Ett barn som sitter framför föraren kan då skadas men kan också komma åt styre eller gasreglage. Barn som är för små för att sitta bakom föraren ska sitta i en pulka eller inte åka med alls, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

I en tidigare enkätstudie från Nationella Snöskoterrådet riktad till närmare 3 000 snöskoterförare svarade var fjärde snöskoterförare att de placerar barn framför sig på snöskotern.

– Vi tror att många har tagit till sig av våra tidigare råd men intrycket är att flera fortfarande gör fel. Därför går vi ut med en varning och en uppmaning. Vi vill bidra till en positiv påskupplevelse. Försäljningen av snöskotrar har ökat stort denna vinter jämfört med förra vintern och bland köparna finns sannolikt både vana och ovana snöskoterförare, säger Per-Olov Wikberg.

Statistik från Snö- och terrängfordonsbranschen visar att i februari i år nyregistrerades 2012 snöskotrar i Sverige. Motsvarande antal för samma period förra året var 1100, en ökning med 83 procent.

Nationella Snöskoterrådets tips för en säker snöskotertur i fjällen: 

 1. Välj rätt utrustning – hjälm, varma kläder och skor är grunden. Ta med spade, vindsäck och verktyg. Planeras turer utanför snöskoterlederna, ta alltid med lavinsändare och lavinsond. Tänk också  på att isarna blir allt svagare på våren i många områden, isdubbar är då viktigt att ha på sig.
 1. Meddela färdplaner – det är viktigt att någon känner till er planerade färdväg och när ni planerar att komma tillbaka
 1. Anpassa er snöskotertur efter vädret – vädret slår om hastigt i fjällen. Ta alltid del av lokala och aktuella väderprognoser.
 1. Följ lederna – det finns hundratals mil markerade snöskoterleder i fjällen, med bland annat avståndsmarkeringar, vindskydd och hjälptelefoner. Inom många fjällområden är snöskoteråkningen reglerad och endast tillåten utmed lederna. Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.
 1. Ta med aktuell karta och kompass – det behövs framför allt utanför markerade leder. Använd gärna GPS men tänk på att batterier snabbt laddar ur i kyla.
 1. Rådfråga lokalt verksamma – människor som verkar eller ofta vistas i de områden där ni tänkt åka kan ge mycket värdefull information. Tveka inte att söka kontakt med dem.

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
www.snoskoterradet.se

Pressmeddelande 30 mars 2021- Snörik vinter har bidragit till stora påfrestningar för renar varför snöskoterförare uppmanas till stor försiktighet och hänsynstagande

Påskhelgen innebär att många ger sig ut på snöskoter i svenska fjällen och även i Norrlands inland. Många lockas av att uppleva fjällandskapet. Stora snömängder denna vinter i många renskötselområden har inneburit särskilt svåra betesförhållanden där 21 av landets 51 samebyar har erhållit katastrofskadeskydd för att förhindra omfattande död av renar. Snöskoterförare som planerar för körning inför påsken uppmanas därför till särskild försiktighet vid kontakt med renar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Många renar är i dålig kondition efter att betesförhållandena har varit besvärliga i vinter på grund av nedisad marklav i kombination med stora snödjup, vilket bidragit till brist på tillgängligt bete. Följden är att vajorna är försvagade när de nu går in i kalvningsperioden som pågår från mitten av april till slutet av maj. Störningar från snöskotrar och människor kan i värsta fall leda till att vajorna förlorar sina kalvar. Därför uppmanar vi alla snöskoterförare att vara försiktiga och visa hänsyn i renbetesområdena, säger Brita Thomasson, Sametingets representant i Nationella Snöskoterrådet.

Att förhindra störning av renar handlar om att planera, både inför och under en snöskotertur. Samebyarna kan bistå med information om det finns renar i just det område där en tur planeras. Kommuner och länsstyrelser kan också tillfälligt avlysa områden där snöskotertrafik då blir förbjuden. Detta kan göras för att skydda rennäringen eller av andra skäl. Information om detta finns på respektive kommuns och länsstyrelses hemsida.

– De enkätstudier som vi genomfört under flera år visar att friåkningstrenden växer bland svenska snöskoterförare. Moderna friåkningsmaskiner ger fantastiska möjligheter, men innebär också ett stort ansvar. En förare rör sig snabbt över stora områden bortom snöskoterlederna. Vi vill bidra till hållbara snöskoterupplevelser i påsk. Därför vill vi ge några råd för att minimera störningar och skydda renarna, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Håll alltid hundar kopplade – lösa och skällande hundar riskerar att stressa och jaga renar.

Observera renspår – finns det renspår är det ett tecken på att det finns renar i närheten. Ytterligare tecken kan vara svarta plastsäckar på snöskoterleden eller spåret.

Vid kontakt, sakta ned – i de flesta fall går renarna av leden eller skoterspåret om snöskotern saktar ned eller stannar. Ibland är det nödvändigt att vänta och ge renarna tid att flytta sig.

Kör med hänsyn i grupp – om det är flera snöskotrar i grupp bör alla utom en stanna. Den kör sedan lugnt en omväg runt renarna och ställer sig sedan på spåret bortom dem. De går då normalt av skoterspåret.

Stressa inte renarna – Motorljud kan stressa. Kör försiktigt och vänta lugnt att renarna går åt sidan. Annars kan renarna gå tillbaka till snöskoterspåret.

Passera renar med god marginal på kalfjället – På kalfjället är det lättare planera eftersom sikten är längre. Utnyttja detta och passera renar med god marginal.

Undvik trånga fjälldalar där renar befinner sig– Trånga fjälldalar kan vara särskilt stressande miljöer för vajor som behöver betesro inför kalvningen.

Läs mer i broschyren Renar och snöskotertrafik.

För mer information kontakta:
Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
www.snoskoterradet.se

Konferens om hållbar snöskoterturism 8-9/10 2020

Nationella Snöskoterrådet i samarbete med Branschorganisationen för hållbar Snöskoterturism arrangerade en digital snöskoterkonferens med temat Snöskoterturism 8-9 oktober 2020. Det var totalt ett 70-tal deltagare från hela ”skotersverige” under torsdag eftermiddag och fredag förmiddag.

Programmet innehöll aktuell information från Nationella Snöskoterrådet och Branschorganisationen för Snöskoterturism; guideutbildning med diplomering, grunderna inom turism samt behovet av lavinsäkerhetskunskap inom snöskoterturismen.


 

 

 

 

 

Under dag två behandlades ämnen som turism på annans mark och en beskrivning av nuläge och framtid för snöskoterbranschen kopplat till ny teknik med både bensindrivna och eldrivna snöskotrar.

Konferensen genomfördes digitalt med ett 70-tal deltagare.

Programinnehåll

Torsdag 8 oktober

Aktuell information från Nationella Snöskoterrådet, Per-Olov Wikberg, Samordnare

Branschorganisationen för Snöskoterturism om bl a guideutbildningen, Andreas Edholm, projektledare Jämtland Härjedalen Turism

Grunderna inom turism, Robert Pettersson, turismforskare ETOUR/Mittuniversitetet

Behov av lavinsäkerhetskunskap inom snöskoterturismen, Mattias Tarestad, Naturvårdsverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågestund och öppen panel kring affärsutveckling och hantering av pandemin. Goda exempel från branschen

Fredag 9 oktober

Turism på annans mark, Björn Galant, LRF

Nuläge och framtid för snöskoterbranschen
•Niklas Kristoffersson VD Snö- och terrängfordonsbranschen
•Johan Didriksson, vice ordförande Snö- och terrängfordonsbranschen

Elskotrar – Aurora från Finland berättade om sina  satsningar på elskotrar.

Avslutning

Länk till presentationer

Pressmeddelande 21 februari 2020 Lavinkunskaper brister hos många snöskoterförare

De senaste tre vintrarna har Naturvårdsverkets lavinprognostjänst dokumenterat minst 40 allvarliga lavintillbud med snöskoterförare varav två med dödlig utgång. En enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet visar att tre av tio snöskoterförare någon gång har kört i lavinterräng. Av dessa bedömde enbart fyra av tio de egna lavinkunskaperna som goda eller mycket goda.

– Friåkning utanför leder är en växande trend och med moderna snöskotrar går det väldigt lätt att nå högt upp på branta sluttningar som oftast innebär potentiell lavinterräng. Vår undersökning pekar på att många har bristande kunskaper kring lavinsäkerhet i kombination med en utbredd hög acceptans för risktagande vilket kan vara några av förklaringarna till de många lavintillbuden med snöskoter, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Under mars 2019 genomförde Nationella Snöskoterrådet en enkätundersökning riktad till snöskoterförare i hela landet. Sammanlagt besvarades enkäten av drygt 6 500 respondenter. Av dessa svarade tre av tio att de någon gång eller ofta har kört i terräng som de bedömer kan vara lavinfarlig. Bland snöskoterförare som definierade sig som friåkare var andelen drygt fyra av tio.

Bland de snöskoterförare som besvarade enkäten och som någon gång har kört i lavinterräng, bedömde fyra av tio de egna kunskaperna om laviner som goda eller mycket goda. Knappt fyra av tio i samma grupp angav att de hade lavinsäkerhetsutrustning, men att de aldrig övat med den.

Risktagandet är också mycket större bland snöskoterförare som kör i lavinterräng jämfört med snöskoterförare generellt. Bland dem som ofta kör i lavinterräng instämde fyra av tio i påståendet ”om jag vill har bra snöskoteråkning måste jag vara beredd att ta risker”. Motsvarande andel bland snöskoterförare generellt var en av tio.

– En klar majoritet av snöskoterförare saknar den erfarenhet och kunskap om lavinsäkerhet som offpist-skidåkare sedan länge ansett som självklar. Vi kan också se när vi jämför liknande enkäter bland skidåkare att det finns en stor skillnad i riskmedvetenhet som vi hoppas kommer att förändras i framtiden. Vi märker samtidigt ett växande intresse för lavinutbildningar bland namnkunniga snöskoterförare. De är förebilder för många unga friåkare och kan inspirera fler att skaffa lavinutbildning och lavinutrustning, säger Per-Olov Wikberg.
————————————————————————————————————————————–
Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes mellan 28 februari och 20 mars 2019 riktad till snöskoterförare i hela landet. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Totalt besvarades enkäten av drygt 6 500 snöskoterförare.

Lavinutbildningar

Sedan 2018 finns anpassade lavinutbildningar för snöskoterförare genom Sveriges Lavinutbildningar (SVELAV). Mer information om SVELAV och lavinutbildningar, utbildningskalender och godkända instruktörer finns på www.svelav.se. På svelav.se kan man även delta i en interaktiv webbaserad grundutbildning i lavinkunskap för både snöskoteråkare och skidåkare.

Länk till underlag, http://snoskoterradet.se/snoskoterenkat2019/

SOU 2018:29- En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning

Den 20 december överlämnades utredningen SOU 2018:29 – En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning till regeringen.  I utredningsdirektiven beskrevs uppdraget till att en utredare ska se över lagstiftningen för terrängkörning och lämna de författningsförslag och förslag i övrigt som behövs för att skapa en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning.

Förslagen skulle möjliggöra ett rikt friluftsliv, minska buller och avgaser samt bidra till att skydda mark, växtlighet och terräng. Förslagen skulle även ta hänsyn till de behov som finns av att kunna köra med motordrivna fordon i terräng för ortsbor samt inom verksamheter som bl.a. rennäring, jordbruk, skogsbruk, jakt och besöksnäring.

Utredaren skulle därutöver bl.a.
• lämna förslag som syftar till att underlätta för personer med bestående rörelsehinder att köra i terrängen med motordrivet fordon för att jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv,
• utreda om förhållandet mellan de regelverk som innehåller bestämmelser om terrängkörning behöver förändras eller tydliggöras,
• utreda och överväga den straffrättsliga regleringen vid otillåten terrängkörning och vid behov föreslå ändringar i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig reglering,
• utreda hur en effektiv tillsyn kan åstadkommas.

Uppdraget skulle redovisas senast den 1 oktober 2019 men fick uppskov fram till den 31 december samma år.

Läs direktivet här 

Sammanfattning av utredningens förslag som kan beröra snöskoteråkning 

En ny lag och förordning om terrängkörning ska införas och träda i kraft den 1 juli 2022.  I författningstexten i en ny terrängkörningslag föreslås följande skrivningar, generellt kan sägas att inget allmänt förbud för snöskoteråkning föreslås utan det kommer fortsatt att vara tillåtet att köra snöskoter på snötäckt mark om man inte riskerar att skada mark och vegetation under förutsättning att det inte finns en områdesreglering i form av statligt regleringsområde i fjällen, kommunalt regleringsområde eller nationalspark. Vad gäller snöskoteråkning i naturreservat så behöver man ta reda på vilka föreskrifter som finns i reservatet angående om snöskoteråkningen är reglerad eller inte.  Här följer ett utdrag av de mest relevanta paragraferna i författningsförslagen till en ny terrängkörningslag.

Snötäckt mark

7 § Motordrivet fordon får inte användas i terräng som utgörs av

1. snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter, om det inte är uppenbart att användningen kan ske utan risk för skada på skogen, eller
2. snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att användningen kan ske utan risk för skada på marken.

Fjällområdet

8 § Regeringen får föreskriva att delar av fjällområdet är regleringsområden. Inom ett regleringsområde är det inte tillåtet att använda motordrivet fordon i terräng.

9 § Endast skoterled som är allmän (allmän skoterled) får finnas inom ett regleringsområde. Inom ett regleringsområde är det trots 8 § andra stycket tillåtet att använda sådant motordrivet fordon som får framföras på allmän skoterled på sådan led när marken är snötäckt.

Boende i regleringsområde

16 § Den som är fast bosatt inom ett regleringsområde får trots 6 och 7 §§ och 8 § andra stycket använda motordrivet fordon för
körning närmaste lämpliga färdväg mellan bostaden inom området och regleringsområdesgräns. Den som är fast bosatt inom ett regleringsområde får använda sådant motordrivet fordon i terräng som får framföras på allmän skoterled för körning närmaste lämpliga väg mellan bostaden och allmän skoterled eller gränsen för regleringsområdet.

Skoterledavgift

17 § Den som på en allmän skoterled använder sådant motordrivet fordon som får användas på allmän skoterled är skyldig att betala en årlig avgift (skoterledavgift) på  300 kronor/år. Regeringen får meddela föreskrifter om skoterledavgiftens storlek.

Skoterledfonden

19 § Avgifter enligt 17 § ska bilda en fond (skoterledfonden). Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skoterledfonden.

Tillsyn

20 § För tillsyn över att bestämmelserna i denna lag efterlevs får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer utse naturvårdsvakter. Regeringen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillsynen.

21 § En naturvårdsvakt eller en polisman får
1. avvisa den som kör med motordrivet fordon i terräng utan att
ha rätt till det,
2. begära att den som använder motordrivet fordon i terräng
överlämnar körkort, traktorkort eller förarbevis för kontroll,
3. begära att den som har medgetts undantag från bestämmelser i
denna lag visar upp beslutet om undantaget, och
4. kontrollera att den som använder motordrivet fordon på allmän skoterled har betalat skoterledavgiften.

22 § Bestämmelser om att en naturvårdsvakt eller en polisman ska ta ut tilläggsavgift (1000 kronor) om någon använder motordrivet fordon på en allmän skoterled utan att ha betalat skoterledavgiften finns i lagen (0000:0000) om tilläggsavgift för terrängkörning.


I övrigt kan nämnas följande förslag som utredningen föreslår. 

– Kommunernas möjligheter att reglera och kanalisera snöskoterkörning förtydligas.

– Länsstyrelserna får en utökad möjlighet att reglera snöskoterkörning för att begränsa olägenheter från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt.

– Det införs en möjlighet för dem som har en funktionsnedsättning som innebär en varaktigt nedsatt förmåga att förflytta sig på egen hand att söka tillstånd att köra i barmarksterräng med motordrivet fordon för att kunna jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv.

– Naturvårdsvakter får utökade befogenheter och kan utöva tillsyn över terrängkörning även utanför de statliga regleringsområdena i fjällvärlden.

– Det förtydligas vilket ansvar Naturvårdsverket, länsstyrelserna respektive kommunerna har för tillsynsvägledning och tillsyn.

– Det införs ett statligt skoterkort och en avgift  på 300 kronor/år för att få köra terrängskoter på allmän skoterled. Den som inte har betalat avgiften kan påföras en tilläggsavgift på 1000 kronor

– Det inrättas en fond ur vilken kommuner och andra som svarar för drift av skoterleder m.m. kan söka bidrag till underhåll.

– Brott mot terrängkörningslagen ska föranleda böter eller fängelse i högst sex månader, medan överträdelse av föreskrift som kommun eller myndighet har meddelat ska föranleda böter.

Vidare föreslår utredningen följande.

• Begreppet terräng ska avgränsas och på så sätt bli tydligare.

• Snötäckt mark ska definieras och införas som begrepp i förordningen om vägtrafikdefinitioner.

• Allmän skoterled ska införas som begrepp i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och i trafikförordningen (1998:1276).

• Det ska åter bli möjligt för kommuner att söka statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m.

• Det ska införas en fordonsskatt på 180 kr/år för terrängskotrar, dvs. snöskotrar och terränghjulingar.

• Naturvårdsvakter ska få begära att körkort m.m. ska överlämnas för kontroll.

• Brottet tagande av olovlig väg i 12 kap. 4 § brottsbalken ska rubriceras olovligt tagande av färdväg.

Pressmeddelande från utredningen 191220
Läs hela utredningen här
Särskilt yttrande till utredningen från Snöskoterrådet

Pressmeddelande 18 april 2019- minskad acceptans för alkohol i samband med snöskoterkörning

Sju av tio anser att attityderna till alkohol och snöskoterkörning är mer restriktiva i dag jämfört med för tio år sedan. Det framgår av en enkätundersökning som Nationella Snöskoterrådet riktat till snöskoterförare i hela landet.  

– Sett över de senaste decennierna har alkohol varit inblandat i mer än varannan snöskoterolycka med dödlig utgång i Sverige. Att attityderna tycks vara på väg att förändras till det bättre är en god nyhet, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådet genomförde i mars 2019 en enkätundersökning riktad till snöskoterförare i hela landet. Den besvarades av 6 529 respondenter som bland annat fick ta ställning till följande påstående: ”Det är okej att köra snöskoter även om man har druckit alkohol”. Drygt nio av tio (95 procent) tog helt avstånd från detta påstående. Attityderna är liknande hos dem respondenterna känner. På frågan om det är okej att köra snöskoter svarar fler än åtta av tio (83 procent) att ”de flesta jag känner” tar avstånd från detta. Tre av fyra (73 procent) menar att attityderna till alkohol i samband med snöskoterkörning har blivit mindre tillåtande under de senaste tio åren.

Många lyfter fram ett förändrat körsätt som en bidragande orsak till attitydförändringen och menar att dagens friåkning är så krävande att det är uteslutet att köra påverkad av alkohol. Bland de yngre förare som besvarat enkäten förekommer uppfattningen att det huvudsakligen är äldre snöskoterförare som kör onyktra. Studier visar att alkohol har varit involverat i mer än hälften av alla snöskoterrelaterade dödsolyckor de senaste decennierna. Av de som förolyckats har den genomsnittliga halten alkohol i blodet varit 1,9 promille, långt över gränsen för grovt rattfylleri (1,0 promille). Drygt sjuttio dödsolyckor med snöskoter har inträffat de senaste tio åren och april är en av de värsta olycksmånaderna.

– Påskhelgen är högsäsong för snöskoterkörning. Vi välkomnar de sundare attityderna och uppmanar alla påsklovsfirare att avstå från alkohol i samband med snöskoterkörning. På så vis kan många onödiga tragedier undvikas, säger Per-Olov Wikberg.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes mellan 28 februari och 20 mars 2019 riktad till snöskoterförare i hela landet. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Totalt besvarades enkäten av 6 529 snöskoterförare.

Länk till underlag, http://snoskoterradet.se/snoskoterenkat2019/

Pressmeddelande 190412 – Snöskoterförare varnas för svaga isar under vårvintern

Snöskoteråkare bör se upp för svaga isar. April och påsklovsveckor är särskilt olycksdrabbade tider, men med rätt kunskaper och förberedelser kan många tragedier undvikas.

Säker snöskoterkörning på isbelagt vatten kräver både kunskaper och omdöme. Med rätt förberedelser och genom att rådfråga personer med god lokalkännedom kan många tragedier undvikas, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet. 

Av totalt omkring 70 dödsfall på snöskoter de senaste tio åren har nära hälften varit drunkningsolyckor och flera allvarliga isrelaterade olyckstillbud har inträffat under vintern där en person har omkommit i samband med att isen brustit. Motorljud och vibrationer bidrar till att skoterförare inte upptäcker isens varningssignaler på samma sätt som skid- och skridskoåkare. En snöskoter kan också ta sig långt ut på svag is, särskilt om hastigheten är hög.

Långt ifrån alla skoterförare informerar sig tillräckligt om rådande isförhållanden. I en ny enkätundersökning, riktad till snöskoterförare i hela landet, uppgav bara fyra av tio respondenter att de rådfrågar personer med god lokalkännedom innan de kör på isbelagt vatten. Tre av tio svarade att de varit med om en incident där isen brustit eller varit nära att brista.

– Alla skoteråkare bör ha särskilt stor respekt för vårisarna. En is som ser stabil ut på morgonen efter en kall natt kan tappa sin bärighet på bara några minuter i vårsolen, säger Per-Olov Wikberg.

Några viktiga saker att tänka på vid snöskoteråkning på isbelagt vatten:

 • Kör aldrig ensam och håll avstånd mellan snöskotrarna. Låt kapellet vara öppet på eventuella passagerarpulkor.
 • Alla i sällskapet bör ha isdubbar lätt åtkomliga.
 • Kör inte över okända vattendrag. Inte ens uppmärkta ”ruskade” leder är en garanti för att vårisen håller, de visar bara var isen normalt är säkrast.
 • Isen är ofta extra svag vid sjöarnas utlopp och inlopp, på frusna vattendrag och på reglerade sjöar. Isen är också svagare vid vass, bryggor, broar, uddar, sund och grund.
 • Snöskoterförare som ofta korsar isbelagda vatten bör ha med räddningslina, torrt ombyte och gärna flytoverall eller annat flythjälpmedelOm undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes i mellan 28 februari och 20 mars 2019 riktad till snöskoterförare i hela landet. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Totalt besvarades enkäten av 6 529 personer.

  Mer information om enkäten http://snoskoterradet.se/snoskoterenkat2019/

Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet
Telefon: 010-698 10 53
www.snoskoterradet.se
Mobil: 076-115 16 79

 

2019-02-28 Ny enkät om snöskoteråkning påbörjas

Dela med dig av dina erfarenheter. Svara på en enkät om snöskoteråkning!

Välkomna att delta i en undersökning som Nationella Snöskoterrådet genomför under vintern 2019 riktad mot snöskoterförare och markägare i samarbete med ett antal olika aktörer. Syftet är att fånga upp attityder till och kunskaper om ett antal viktiga frågor för att på så vis utveckla Nationella Snöskoterrådets kommunikation och arbetssätt. Bland annat kommer den statliga utredning som syftar till att modernisera den lagstiftning som bland annat reglerar snöskoterkörningen att beröras. Nationella Snöskoterrådet vill bidra till ett så bra kunskapsunderlag som möjligt till utredningen. Sammanfattande resultat från enkäten kommer att presenteras för utredningen så ta chansen att berätta vad du tycker!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna tar omkring 10 minuter att besvara. Du som svarar är anonym. Resultaten från studien kommer du att kunna läsa om hos medverkande organisationer och media samt på Nationella Snöskoterrådets hemsida.

Klicka här för att komma till enkäten.

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=35148iemUSXmxHCHVK5c9

Sista svarsdatum är: 17 mars

2018-09-14 Stig Strand moderator på Jubileumsforumet

Idag har vi planerat vårt kommande jubileumsforum tillsammans med vår moderator som heter Stig Strand från Hemavan. Stig är kanske mest känd som en Sveriges bästa slalomåkare som lite i skuggan av Ingemar Stenmark vann flera världscupsegrar. Stig har även en mångårig bakgrund som tv-kommentator men också sedan 1986 varit turismföretagare med fokus på upplevelseturism inkl. snöskoter i Hemavan. Stigs framgångsrecept ligger i att ha en röd tråd i verksamheten som präglas av en bred lokal förankring med lokala aktörer som är centralt för att lyckas. Har har enligt egna beräkningar kört minst 4-5 varv runt jorden på snöskoter men håller sig numera till omkring 500 mil per år.. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är så klart glada att Stig nu kommer att axla rollen som moderator under 2 spännande dagar i Östersund!

 

Läs mer på vår sida om jubileumsforumet

Inbjudan att delta på jubileumsforum med Nationella Snöskoterrådet 2-3 oktober 2018

Tid: 2-3 oktober 2018
Plats: Quality Hotel Frösö Park i Östersund

Välkomna att delta på Nationella Snöskoterrådets Jubileumsforum som arrangeras i Östersund på.  Förutom att hjälpa oss att fira att Snöskoterrådet firar 10 år så erbjuder vi ett spännande program med  en mix av föreläsningar, jubileumsmiddag och skoterutställning.

Förutom en tillbakablick kring vad Snöskoterrådet har genomfört under de senaste 10 åren så kommer jubileumsforumet att bland annat fokusera på följande frågor.

 • Snöskotern som en resurs för utveckling av turism/näringsliv- vad behövs för att lyckas som snöskoterturismföretagare?
 • Friåkning i ett regleringsområde, hur funkar det?
 • Säkerhet på snöskoter- varför händer olyckor och hur kan vi förebygga?
 • Modernisering av terrängkörningslagen, hur kommer regeringens utredning att arbeta under det kommande året och vad kommer man att utreda?
 • Utställningar med historiska snöskotrar samt visning av nya modeller inklusive elsnöskotrar.

På kvällen den 2 oktober firar vi särskilt mycket då vi arrangerar en jubileumsmiddag på Quality Hotel Frösö Park.

Mer info om programmet och hur man anmäler sig kan du läsa mer om på www.snoskoterradet.se/jubileumssforum

Varmt välkomna till Jubileumsforumet och markera redan nu 2-3 oktober i era almanackor!