Snö och Terrängfordonsbranschen  – Niklas Kristoffersson

Två snabba frågor till Niklas Kristoffersson, som representerar Snö- och Terrängfordonsbranschen (SNOTEB), landets importörer och distributörer av snöskotrar, i Nationella Snöskoterrådet. I branschförbundet är alla ledande varumärken medlemmar och dess Sverigechefer sitter i styrelsen.

Går det att säga något om trenderna i snöskotervärlden?

För alla tillverkare av snöskotrar är givetvis den nordamerikanska marknaden den primära och det är USA och Kanada som framför allt driver utvecklingen – och trenderna – av de olika segmenten av snöskotrar.

Den stora trendförändringen skedde då den traditionella snöskoterkörningen tydligt övergick från den klassiska ledåkningen, till det vi kallar för friåkning. Det syns också i statistiken där andelen nyregistrerade touring-skotrar sedan länge ligger ganska så konstant runt 10 procent medan två av tre nya snöskotrar är mountain- sport- och crossovermaskiner – mer anpassade för friåkning.

Vad gör Snö- och terrängfordonsbranschen för säkerhet och miljö?

Snoteb arbetar kontinuerligt för att informera köpare och ägare av snöskotrar att i första hand alltid följa lagar och regler och i andra hand – men väl lika viktigt – visa omdöme och hänsyn i terrängen. Vi har tydliga regler för våra återförsäljare att inte sälja olagliga reservdelar eller tillsatser och vår välbesökta hemsida handlar väldigt lite om att sälja snöskotrar och desto mer om hur man kör skoter säkert, lagligt och med hänsyn. Under hösten 2022 har vi också producerat en uppdaterad folder som handlar om att snöskoterköpare faktiskt har skyldigheter snarare än rättigheter när vi tar ut skotern i terrängen.