3 snabba frågor till Jan Lindgren som är Trafikverkets representant i Nationella Snöskoterrådet. Han är senior utredningsledare och arbetar med olycksanalys för att finna mönster i olyckor och bidra till att minska snöskoterolyckorna

Hur har olycksstatistiken på snöskoter utvecklats under de senaste 20 åren?
Fram till mitten av 00-talet ökade olyckorna där förare skadades eller omkom. Antalet registrerade snöskotrar ökade samtidigt. Som mest omkom 19 förare under en vinter. Därefter har antalet dödsolyckor minskat trots att snöskotrarna blivit fler. De senaste säsongerna har inneburit en ökning av antalet olyckor igen. Det är en oroande utveckling som förhoppningsvis är tillfällig. Nationella Snöskoterrådet följer utvecklingen aktivt och för löpande dialog med olika aktörer.

Vilka bedömer du är de viktigaste faktorerna bakom utvecklingen?
Det finns sannolikt flera faktorer bakom den vikande olyckstrenden. Attityden till alkohol och snöskoterkörning har förändrats, inte minst bland yngre. Sedan år 2000 är det obligatoriskt med förarbevis vilket sannolikt bidragit till ett förändrat körbeteende. Attityden till att köra riktigt fort har förändrats och moderna snöskotrar håller allt högre kvalitet och blir därmed säkrare att köra.

I ditt arbete har du kommit fram till att många olyckor sker när hastigheten är långt under den tillåtna. Vad beror detta på?
En typisk snöskoterolycka är att man kör på en led och av någon anledning kommer utanför leden och krockar med ett fast föremål (träd, sten, snödriva eller liknande). Det kan bero på lite för hög hastighet i en kurva eller vid ett gupp på leden. Eftersom man sitter oskyddad på en snöskoter så kan konsekvenserna bli ödesdigra vid ett plötsligt stopp, även om hastigheten är långt under de 70 km/tim, som är högsta tillåtna hastighetsgränsen för snöskotrar.