Konferens om hållbar snöskoterturism 8-9/10 2020

Nationella Snöskoterrådet i samarbete med Branschorganisationen för hållbar Snöskoterturism arrangerade en digital snöskoterkonferens med temat Snöskoterturism 8-9 oktober 2020. Det var totalt ett 70-tal deltagare från hela ”skotersverige” under torsdag eftermiddag och fredag förmiddag.

Programmet innehöll aktuell information från Nationella Snöskoterrådet och Branschorganisationen för Snöskoterturism; guideutbildning med diplomering, grunderna inom turism samt behovet av lavinsäkerhetskunskap inom snöskoterturismen.


 

 

 

 

 

Under dag två behandlades ämnen som turism på annans mark och en beskrivning av nuläge och framtid för snöskoterbranschen kopplat till ny teknik med både bensindrivna och eldrivna snöskotrar.

Konferensen genomfördes digitalt med ett 70-tal deltagare.

Programinnehåll

Torsdag 8 oktober

Aktuell information från Nationella Snöskoterrådet, Per-Olov Wikberg, Samordnare

Branschorganisationen för Snöskoterturism om bl a guideutbildningen, Andreas Edholm, projektledare Jämtland Härjedalen Turism

Grunderna inom turism, Robert Pettersson, turismforskare ETOUR/Mittuniversitetet

Behov av lavinsäkerhetskunskap inom snöskoterturismen, Mattias Tarestad, Naturvårdsverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågestund och öppen panel kring affärsutveckling och hantering av pandemin. Goda exempel från branschen

Fredag 9 oktober

Turism på annans mark, Björn Galant, LRF

Nuläge och framtid för snöskoterbranschen
•Niklas Kristoffersson VD Snö- och terrängfordonsbranschen
•Johan Didriksson, vice ordförande Snö- och terrängfordonsbranschen

Elskotrar – Aurora från Finland berättade om sina  satsningar på elskotrar.

Avslutning

Länk till presentationer