Inbjudan till digitalt seminarium om snöskoterleder, ledunderhåll, planering och markägaravtal 28 mars 2023

Nationella Snöskoterrådet bjuder in till ett digitalt seminarium den 28 mars kl. 9-12 på temat snöskoterleder, planering och markägaravtal. Målgruppen för seminariet är de som jobbar eller ansvarar för snöskoterleder, planering och underhåll, ansvarsfrågor och upprättar markägaravtal mm.

Obligatorisk anmälan via https://eu.invajo.com/l/t11bBikMYb

Länk till seminariet kommer att skickas ut efter anmälan

Moderator Per-Olov Wikberg, Samordnare för Nationella Snöskoterrådet

Program 2023-03-28

Kl. 09,00 Kontroll av teknik med support om något inte fungerar

Kl. 09.00-09.15 Inledning

Kl. 09.15-09.40 + 5 min för frågor
Funäsfjällsmodellen- hur man genom hållbar markanvändning kan bibehålla och stärka Funäsfjällens attraktionskraft och varumärke genom förvaltning och anpassning av skoterleder. 
Sara Klockervold, Funäsfjällens ledbolag

Kl. 09.45-10.10 + 5 min för frågor
Snöskoterfrågor ut ett kommunalt perspektiv- exempel från Åre kommun.
Jörgen Fredriksson och Karin Estensson, Åre kommun

Kl. 10.45-11.00 Bensträckare

Kl. 11.00-11.25 + 5 min för frågor
Hur kan vi bibehålla förutsättningar för ledunderhåll på ideéll basis. Om förutsättningar, utmaningar och tankar om framtiden.
Kjell Landén, SOND

Kl. 11.30-11.55 + 5 min för frågor
Snöskoterleder och juridik. Vilka olika situationer kan uppstå när man anlägger eller förvaltar snöskoterleder och hur kan man enklast komma överens med markägare eller andra?.
Hur kan ett markägaravtal se ut?
Nils Hallberg Naturvårdsverket och Anders Blomberg, LRF

Kl. 11.55-12 Per-Olov Wikberg sammanfattar och avrundar seminariet.