Pressmeddelande 8 april 2021 – Farligt att placera barn framför föraren på snöskotern

Påsken innebär   högtryck för snöskoteråkande, i och utanför fjällen. För många är det en familjehögtid där hela familjen får njuta av vinterlandskapet. Att göra upplevelsen njutbar kräver kunskap och omdöme. Att placera ett barn framför föraren på snöskotern kan i värsta fall innebära livsfara vid en krock eller en häftig inbromsning. Tidigare studier från Nationella Snöskoterrådet visar att upp till var fjärde snöskoterförare felaktigt placerar barn framför sig på snöskotern.

 – En krock med ett fast föremål i 50 km/h innebär att en förare på 70 kilo pressas framåt med en kraft motsvarande två ton. Ett barn som sitter framför föraren kan då skadas men kan också komma åt styre eller gasreglage. Barn som är för små för att sitta bakom föraren ska sitta i en pulka eller inte åka med alls, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

I en tidigare enkätstudie från Nationella Snöskoterrådet riktad till närmare 3 000 snöskoterförare svarade var fjärde snöskoterförare att de placerar barn framför sig på snöskotern.

– Vi tror att många har tagit till sig av våra tidigare råd men intrycket är att flera fortfarande gör fel. Därför går vi ut med en varning och en uppmaning. Vi vill bidra till en positiv påskupplevelse. Försäljningen av snöskotrar har ökat stort denna vinter jämfört med förra vintern och bland köparna finns sannolikt både vana och ovana snöskoterförare, säger Per-Olov Wikberg.

Statistik från Snö- och terrängfordonsbranschen visar att i februari i år nyregistrerades 2012 snöskotrar i Sverige. Motsvarande antal för samma period förra året var 1100, en ökning med 83 procent.

Nationella Snöskoterrådets tips för en säker snöskotertur i fjällen: 

  1. Välj rätt utrustning – hjälm, varma kläder och skor är grunden. Ta med spade, vindsäck och verktyg. Planeras turer utanför snöskoterlederna, ta alltid med lavinsändare och lavinsond. Tänk också  på att isarna blir allt svagare på våren i många områden, isdubbar är då viktigt att ha på sig.
  1. Meddela färdplaner – det är viktigt att någon känner till er planerade färdväg och när ni planerar att komma tillbaka
  1. Anpassa er snöskotertur efter vädret – vädret slår om hastigt i fjällen. Ta alltid del av lokala och aktuella väderprognoser.
  1. Följ lederna – det finns hundratals mil markerade snöskoterleder i fjällen, med bland annat avståndsmarkeringar, vindskydd och hjälptelefoner. Inom många fjällområden är snöskoteråkningen reglerad och endast tillåten utmed lederna. Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.
  1. Ta med aktuell karta och kompass – det behövs framför allt utanför markerade leder. Använd gärna GPS men tänk på att batterier snabbt laddar ur i kyla.
  1. Rådfråga lokalt verksamma – människor som verkar eller ofta vistas i de områden där ni tänkt åka kan ge mycket värdefull information. Tveka inte att söka kontakt med dem.

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
www.snoskoterradet.se