Pressmeddelande 8 mars 2023- Många snöskoterförare kör i lavinterräng utan lavinutrustning

Sju av tio snöskoterförare som kör i lavinterräng gör det utan lavinutrustning. Fyra av tio i denna anser att de har goda eller mycket goda kunskaper om laviner och lavinsäkerhet. Nästan sex av tio snöskoterförare är beredda att ta risker för att få uppleva åkning i brant terräng. Det framgår av en enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet med drygt 1 500 snöskoterförare. Under den senaste vintern dokumenterade Naturvårdsverkets lavinprognostjänst minst sju allvarliga lavintillbud där snöskoteråkare var inblandade. Sedan 2017 har 2 personer omkommit i snöskoterrelaterade lavinolyckor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Att köra skoter i lavinterräng med rätt kunskap och rätt utrustning är ett självklart val för den seriösa friåkaren. Friåkning som skotertrend har vuxit kraftigt de senaste tio åren. Med kunskaperna ochm attityderna kring lavinsäkerhet har inte följt med i samma utsträckning. En snöskoterförare exponerar sig för många gånger fler potentiella lavinområden under en dag än skidåkare och därför behöver etablera ett risktänkande och beslutsfattande som motsvarar detta, säger Per-Olov Wikberg samordnare vid Nationella Snöskoterrådet och lavinexpert.

Nationella Snöskoterrådet genomförde i februari 2022 en enkätundersökning med 1 523 snöskoterförare. Resultaten visar bland annat att nästan sex av tio instämmer i påståendet ”om jag vill uppleva brant friåkning på skoter måste jag vara beredd att ta risker”.

– Brant terräng innebär ofta potentiell lavinterräng. Ändå är det uppenbart att många snöskoterförare lockas av den. För att åstadkomma förändrade attityder behövs en öppen diskussion. Den behöver både handla om hur man ska förbereda sig men också vilka alternativ som finns till brant friåkning,säger Per-Olov Wikberg.

Enligt enkäten har drygt en av tre har kört snöskoter i terräng som de vet kan vara lavinfarlig. Av dessa är det en mindre grupp som ofta kör skoter i lavinterräng. I gruppen som kört i lavinterräng är det en av sju som har dragits med eller utlöst en lavin. I samma grupp svarar fyra av tio att de känner någon som dragits med eller utlöst en lavin med snöskoter.

Säkerhet är a och o vid snöskoterkörning i lavinterräng. Trots detta är det enbart fyra av tio, i gruppen som kör i lavinterräng, som skattar sina egna kunskaper om laviner och lavinsäkerhet som ”goda” eller ”mycket goda”. Kunskap är den ena benet i lavinsäkerhet. Det andra är lavinutrustning och färdighet att kunna använda den vid en olycka. Resultaten från enkäten är nedslående, sju av tio som någon gång kört i lavinterräng har ingen lavinutrustning. Enbart en av sju, som kört i lavinterräng tränar med sin lavinutrustning minst en gång per säsong vilket är vad lavinexperter rekommenderar.

– Trots resultaten ser vi en positiv utveckling. Det sker en löpande attitydförändring hos allt fler friåkande skoterförare. De första lavinutbildningarna riktade till snöskoterförare har genomförts av Sveriges Lavinutbildningar (SVELAV) med instruktörer som själva är skoterförare. I Nordamerika är problemen med omkomna skoterförare i lavinrelaterade olyckor betydligt större än i Sverige. Därför är det så viktigt att möta detta allvarliga problem med kunskap och information innan det växer sig större, säger Per-Olov Wikberg.

Lavinutbildningar

Mer information om SVELAV och lavinutbildningar, utbildningskalender och godkända instruktörer finns på www.svelav.se. På svelav.se kan man även delta i en interaktiv webbaserad grundutbildning i
lavinkunskap för både snöskoteråkare och skidåkare.

Om undersökningen

En webbaserad enkätstudie som genomfördes mellan 9 – 28 februari 2022 riktad till snöskoterförare i hela landet. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland
andra Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Totalt besvarades enkäten av 1 535 snöskoterförare.

Prm-många snöskoterförare kör i lavinterräng utan lavinutrustning 8 mars 2023

Bilaga till prm om lavinsäkerhet och snöskoteråkning 8 mars 2023

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
www.snoskoterradet.se