3 snabba frågor till Frida Vestermark som arbetat som fjällräddare sedan hon blev rekryt 2015, med snöskotern som arbetsredskap. I grunden är hon lärare men arbetar också som deltidsbrandman i Ljungdalen och utbildar till förarbevis för snöskoter

Hur organiseras fjällräddningsuppdragen?

Svenska Fjällräddares Riksorganisation (SVEFRO) är Polisens genomföranderesurs i varje fjällräddningsuppdrag. Polisen utbildar också de omkring 400 fjällräddarna i Sverige och förser dem med sina uniformer och annan utrustning. Att vara fjällräddare är ett frivilligt uppdrag. När ett larm kommer från regionledningscentralen (RLC) är tiden kritisk. De fyra till fem fjällräddare som svarar först på anropet tas ut till uppdraget. För speciella uppdrag kan specialräddningsgrupperna Alpin och Grotta aktiveras. Vid lavinlarm används normalt större resurser. Snöskotern är ett nödvändigt arbetsredskap. Ofta har en arbetsgrupp minst en snöskoter med pulka och en utan, för att kunna gör snabba förflyttningar och sök. Alla fjällräddare använder sina egna snöskotrar och får timersättning för den tid dessa används i fjällräddningsuppdrag.

Vad kännetecknar ett särskilt svårt fjällräddningsuppdrag?

Det är ofta dåligt väder och många inblandade. Det kan också vara oklart var de utsatta befinner sig. Det blir en särskilt komplicerande faktor om avståndet är stort. I särskilt besvärliga fall kan helikopter användas för att fira ned räddningspersonal och plocka upp utsatta. Skoterolyckor präglas ofta av att de sker i hög fart och därför ofta ger allvarligare skador. Incidenter med turskidor ser i regel ut på ett annat sätt. Det kan handla om sjukdomsfall eller arm- eller benbrott. Snabba väderväxlingar kan vara en faktor i sig och innebära att en fjällräddningsgrupp behöver undsätta en utsatt grupp utan att någon är skadad.

Vilka råd vill du ge den som kör skoter privat?

Jag har egentligen bara ett råd – följ lagar och regler. Det är en förmån att få köra skoter på det sätt vi gör i Sverige. Det är ingen rättighet. Var rädd om förmånen och förvalta den väl.