Soumi

Kansallinen moottorikelkkailuneuvosto

Kansallisen moottorikelkkailuneuvoston tarkoituksena on kehittää kestävä moottorikelkkaliikenne yhdistämällä elinkeinotoiminta ja kaikkien luonnonelämykset toisiinsa. Tämä tulee tapahtua vahingoittamatta tai häiritsemättä ihmisiä, eläimiä, luontoa tai omaisuutta.

Kansallisen moottorikelkkailuneuvoston jäseniä ovat Tielaitos, Luonnonsuojeluvirasto, Poliisiylihallitus, Norrbottenin lääninhallitus (edustaa Ruotsin lääninhallituksia), Norrbottenin kuntainliitto (edustaa Ruotsin kuntia), Saamelaiskäräjät, Ruotsin moottorikelkanomistajien valtakunnallinen järjestö (Snofed), Ruotsin moottorikelkkailijoiden keskusjärjestö(SSCO) ja Ruotsin maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto (LRF).

Kansallinen moottorikelkkailuneuvosto on keskustelufoorumi, jonka avulla eri organisaatiot voivat saada yhteisen näkemyksen yhteiseen visioon johtavien toimintojen koordinoimiseksi ja toteuttamiseksi.

Kansallinen moottorikelkkailuneuvosto tiivistää yhteistyötä seuraavilla alueilla:

 • Tiedotus
 • Valvonta
 • Ajoneuvo- ja liikennesäännöt
 • Ympäristö ja liikenneturvallisuus
 • Moottorikelkkareitit/infrastruktuuri
 • Organisaatio – vastuu ja osallistuminen

 

Vahvistamme yhdessä tavoitteet ja priorisoimme toimenpiteet näillä alueilla. Tämä käy ilmi yhdessä laaditusta, vuosittain päivitettävästä toimintasuunnitelmasta.

Visiomme
”Moottorikelkkaliikennettä on harjoitettava vahingoittamatta tai häiritsemättä ihmisiä, eläimiä, luontoa tai omaisuutta.”
Kansallisen moottorikelkkailuneuvoston yhteyshenkilö

Per-Olov Wikberg, Swedish Environmental Protection Agency, tel +46106981053, Mail: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se 

Tärkeitä sääntöjä ja turvallisia vihjeitä moottorikelkan kuljettajille!

Ruotsissa on ainutlaatuinen luonto, jota on ihana tutkia hohtavan kauniilta talvipäivän hangilta! Moottorikelkka tekee retket mahdollisiksi paikkoihin, joihin ei ole helppoa päästä suksilla, mutta tämä saattaa myös tuottaa häiriötä muille.

Kuka saa kuljettaa moottorikelkkaa?

Ruotsissa moottorikelkan kuljettamiseen vaaditaan 16 vuoden ikä ja moottorikelkan kuljettamiseen oikeuttava ajokortti (förarbevis). Moottorikelkkaa saa myös kuljettaa se, jolla on ruotsalainen ajokortti tai ennen 1.1.2000 annettu traktorikortti. Sillä, jonka ajokortti tai traktorikortti on peruutettu 1.1.2000 jälkeen, on oltava erityinen ajokortti saadakseen kuljettaa moottorikelkkaa. Voit myös ajaa ilman moottorikelkkakorttia matkanvetäjän ennen matkalle lähtöä määräämällä reitillä, kun kuulut matkailuelinkeinon puitteissa enintään kymmenen matkailijan ryhmään, jonka jäsenillä on ajokortti tai traktorikortti ja jonka vetäjällä itsellään on moottorikelkan kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Ulkomaalaisena kuljettajana (EES-maasta*) sinulla on oikeus kuljettaa moottorikelkkaa Ruotsissa, jos sinulla on siihen oikeus kotimaassasi. Ellet pysty osoittamaan tätä tai tulet maasta, joka on EES:n ulkopuolella, ainoa mahdollisuus on olla mukana matkailuelinkeinon piriin kuuluvassa ryhmässä tai että sinulla on ruotsalainen moottorikelkan kuljettamiseen oikeuttava erityinen ajokortti (förarbevis). *EES-maat ovat EU:n jäsenmaat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein.

Missä saat kuljettaa moottorikelkkaa?

Moottorikelkan kuljettaminen lumipeitteisessä maastossa on periaatteessa sallittua tietyin rajoituksin:

 • On kiellettyä ajella metsissä ja maanviljelysmailla, ellei ole selvää, että tämä voi tapahtua aiheuttamatta vahinkoa metsälle tai maalle. Yleisesti on kiellettyä ajaa taimikoissa tai nuoressa metsässä, jossa puiden korkeus on alle kaksi metriä lumen pinnasta. Olet itse velvollinen varmistamaan, että vahingonriskiä ei ole.
 • Tuntureilla on joukko niin kutsuttuja säännöstelyalueita. Joillakin näistä alueista on yleisiä moottorikelkkareittejä ja siellä ajo saa tapahtua ainoastaan näillä reiteillä. Muilla säännöstelyalueilla on voimassa täydellinen moottorikelkkailukielto. Katso säännöstelyalueiden karttaa.
 • Lääninhallitus tai kunta voi asettaa moottorikelkkailukiellon muilla alueilla muun muassa ulkoilun, poronhoidon, eläimistön tai luonnon suojelemisen takia.
 • Luonnonpuistoissa ja luonnonreservaateissa on erityissäännöt. Tietyissä puistoissa ja reservaateissa moottoriajoneuvojen käyttö on kielletty. Voit nähdä suojellun alueen säännöistä onko se kielletty.
 • Yleinen moottorikelkkaliikenne on kielletty hiihtokeskusten rinteillä tai niiden läheisyydessä. Alue katsotaan hiihtoalueeksi ja kun keskus on suljettu, se katsotaan työmaa-alueeksi, jolla asiattomat eivät saa oleskella. Ainoastaan hiihtokeskuksen moottorikelkoilla on lupa ajaa hiihtoalueella.

HUOM! Ota selvää onko moottorikelkkaliikenne rajoitettua alueella, jossa aiot kelkkailla. Keskustele matkailutoimiston tai moottorikelkkailuyrityksen kanssa.

Ajo yleisellä ja yksityisellä tiellä

Moottorikelkalla ei saa ajaa tiellä. Kelkalla saa kuitenkin ylittää tien, tai ajaa tietä mahdollisimman lyhyen matkan, mikäli maasto on ajokelvotonta. Kun sinun on pakko ajaa moottorikelkalla yleisellä tiellä, suurin sallittu nopeus on 20 km/h. Tietä ylittäessäsi kaikkien matkustajien on noustava moottorikelkasta tai reestä ja ylitettävä tie kävellen. Moottorikelkalla ajo saattaa olla kiellettyä yksityisillä teillä. Tien omistaja ratkaisee onko ajo moottoriajoneuvoilla sallittua. Kielto on merkittävä liikennemerkillä tai ”muulla selkeällä tavalla” (esim. tien yli sijoitetulla puomilla tai kotitekoisella kyltillä).

Kuinka kovaa saat ajaa?

Suurin sallittu nopeus moottorikelkalla on 70 km/h. Tietyillä alueilla on paikallisia, alhaisempia nopeusrajoituksia.

Turvallisia vihjeitä moottorikelkkaretkelle

 • Älä liiku yksin!
 • Seuraa sääennusteita!
 • Jätä matkasuunnitelma!
 • Aja selvin päin! Sama promilleraja on voimassa kuin autolla (0,2 promillea).
 • Varo lumivyörylle alttiita paikkoja (esim. jyrkkien rinteiden ja riippukinosten alla sekä rinteiden tuulensuojaisilla puolilla)! Vältä heikkoja jäitä järvissä ja vesistöissä (esim. niemiä, suistoja ja laskuojien suita)! Muista, että ajat jäällä aina omalla vastuullasi ja että moottorikelkkareitti ei kulje jään yli. Jäällä saattaa mahdollisesti olla hakomerkit, mutta se ei takaa jään kestävyyttä.
 • Pysy selvillä sijainnistasi kartan ja kompassin (ja mahdollisen GPS-satelliittipaikantimen) avulla.
 • Käytä kypärää ja pukeudu lämpimästi – muista jäähtymisvaikutukset!
 • Ota mukaan henkilökohtainen turvavarustus itsellesi ja moottorikelkallesi (ylimääräinen variaattorihihna, työkalut, varapolttoainetta, lapio, lumivyörysondi, lähetin-vastaanotin (transceiver), tuulisäkki jne.)
 • Ota mukaan puhelin tai muu yhteydenpitolaite (mutta älä luota, että yhteys toimii kaikkialla).
 • Jos menet järvelle tai merelle, muista aina ottaa mukaan jäänaskalit ja mielellään kelluntahaalarit – äläkä koskaan aja siten, että reessäsi olevat matkustajat ovat suljetun kuomun alla!

Porot ja moottorikelkkaliikenne

Moottorikelkalla ajaessasi saatat joutua lähelle poroja. Ne vaeltavat vapaasti tokkina tai pienempinä ryhminä. Porot eivät ole villejä, vaan niillä on omistaja. On helppoa hajottaa porotokka moottorikelkalla, mutta tokan kokoaminen on työlästä ja aikaa vievää. Osoita kunnioitusta saamelaisten työtä ja porojen terveyttä kohtaan! Seuraavassa on poroista joitakin tietoja ja vihjeitä, jotka sinun moottorikelkan kuljettajana on hyvä tuntea:

Poroja täytyy suojella tilapäisin moottorikelkkailukielloin useista syistä:
 • Naarasporoille (vaatimille) on annettava laiduntamisrauha ennen vasomista ja sen jälkeen, mikä tapahtuu huhtikuun lopussa/toukokuun alussa.
 • On estettävä poroja hajaantumasta ylös tunturiin tapahtuvan kevätmuuton yhteydessä.
 • Porot saattavat olla huonossa kunnossa esim. vaikeiden talvilaidunolosuhteiden takia.
 • Poroille on annettava laiduntamisrauha talvilaitumillaan metsäseudulla.
Näin pitää menetellä lähestyessäsi porotokkaa:
 • Hidasta vauhtia tai pysähdy. Tällöin porot yleensä siirtyvät pois moottorikelkkareitiltä, varsinkin jos sivulla on poronjälkiä. Ohita porot rauhallisesti.
 • Elleivät ne siirry pois reitiltä, tämä saattaa johtua siitä, että ne tuntevat olonsa stressaantuneeksi tai ne eivät löydä sopivaa poistumistietä. Pysähdy, pysäytä moottori ja odota hetki.
 • Elleivät porot poistu reitiltä, ajakaa hitaasti niiden perässä tai kääntykää. Jos tulette metsässä aukiolle, suolle tai vastaavalle, seisauttakaa kelkat. Yksi kelkka koukkaa hitaasti porojen ympäri ja asettuu niiden eteen kauemmas reitille, jolloin porot useimmiten poistuvat reitiltä. Odottakaa, kunnes kaikki porot ovat poistuneet reitiltä, ne seuraavat toisiaan.
 • Jos moottorikelkkareitille on asetettu mustia muovisäkkejä, se tarkoittaa, että alueella on poroja. Aja tällöin erityisen rauhallisesti!

Seuraa moottorikelkkareittejä!

Moottorikelkkareiteillä ajat turvallisimmin ja aiheutat vähiten häiriötä. Moottorikelkkareitit tuntureissa, kuten myös muut tunturireitit on merkitty vinoristeillä. Ne on lisäksi merkitty kyltein tai merkein, joista käy ilmi reitillä voimassa olevat säännöt. Tietyt kelkkareitit voivat myös olla yhdistettyjä hiihtoreittejä. Aja hitaasti ja pidä hyvät etäisyydet ohittaessasi hiihtäjiä. Sinulla on aina velvollisuus väistää hiihtäjiä ja myös moottorikelkkareitillä jalan kulkevia. Yleiset moottorikelkkareitit on merkitty tunturikarttaan.

Määrätty moottorikelkkareitti merkitään määräysmerkillä, moottorikelkan kuvalla varustetulla sinisellä, pyöreällä kyltillä. Tämä tarkoittaa, että sinun on seurattava reittiä. Reitiltä poikkeaminen on aina kielletty.

Suositeltu moottorikelkkareitti merkitään opastusmerkillä; neliskulmainen kyltti, jossa on sininen moottorikelkan kuva valkoisella pohjalla tai päinvastoin, valkoinen moottorikelkan kuva sinisellä pohjalla. Merkki ilmoittaa, että ajat turvallisimmin ja tuotat vähiten häiriötä sillä reitillä. Reitillä pysytteleminen on suositeltavaa, mutta siltä poikkeaminen ei ole kiellettyä.

Joillakin reiteillä moottorikelkalla ajo on kielletty. Reitit on tällöin merkitty kieltomerkeillä.

Jotkut reitit voivat olla merkittyjä opastusmerkein, joissa on punainen vino poikkiviiva. Sinun ei tule käyttää sellaisia reittejä. Näillä reiteillä ajo ei tosin ole kiellettyä, mutta se on sopimatonta.

Moottorikelkoilla on pysähtymisvelvollisuus maantietä ylitettäessä.

Punaiset vinoristit pylväissä tarkoittavat talvireittiä. Näitä käytät yhdessä hiihtäjien, jalankulkijoiden ja koiravaljakoiden kanssa. Tarkista aina onko moottorikelkalla ajo reitillä sallittua. Tällöin reitti pitää olla merkitty täydentävin merkein.