Kunskapstestet

Testa dina kunskaper kring snöskoteråkning

När drygt 2000 snöskoterförare i Sverige deltog i en enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet svarade enbart var tredje att  de ansåg att de hade goda kunskaper om de lagar och förordningar som omger snöskoterkörning.

Är du en av dem? 

Gör Nationella Snöskoterrådets kunskapstest och ta reda på det. Testet ger dig en temperaturmätare på hur det står till med dina kunskaper och om det finns områden som du behöver titta närmare på.

I kunskapstestet kommer du att ”köra” en fiktiv snöskotertur och möta ett antal situationer som du kan hamna i.  I varje situation finns det en fråga med flera svarsalternativ. Efter att du har svarat på alla frågorna så får du veta hur många rätt du har och även de korrekta svaren.  Du får dessutom möjlighet att lära dig mer via de länkar till mer information som finns på denna webbplats! .

Lycka till på turen!

Situation 1 – Vägpassage

Du kör på en skoterled och kommer fram till en vägkorsning och en passagerare sitter på skotern och två passagerare i pulkan bakom.

Hur ska du göra när du passerar vägen?


Vilket eller vilka alternativ är rätt?

 1. Jag ser mig noga för när jag närmar mig vägen och kör försiktigt över den tillsammans med passagerarna.
 2. Jag stannar och ser mig för och kör sedan över vägen försiktigt tillsammans med passagerarna.
 3. Jag stannar. Passageraren på skotern kliver av. Sedan kör jag försiktigt över vägen.
 4. Jag stannar. Alla passagerare på skotern och i pulkan kliver av och går över vägen, sedan kör jag försiktigt över vägen.

Situation 2 – Körning på isbelagda sjöar och vattendrag

Du kör på en skoterled och kommer fram till en isbelagd sjö.
Det sitter ”ruskor” (kvistar som sitter nedstuckna i snön) längs spåret som går över sjön.


Vilket eller vilka alternativ är rätt?

 1. ”Ruskorna” visar den väg som oftast är säkrast, men det är ditt eget ansvar att kontrollera att isen håller.
 2. ”Ruskorna” visar att ledhållaren garanterar att isen håller om du följer det spåret.
 3. Ju fler snöskotrar som kör på samma ställe, desto sämre är det. Det är därför alltid bättre att hitta en ny väg i den orörda snön.

Situation 3 – Körning i lavinterräng

Du planerar för en dag med friåkning och körning kan komma att ske i eller i närheten av  lavinterräng.

 


Vilket eller vilka alternativ är rätt?

 1. Det är säkrast att vara ute i lavinterräng ensam eftersom du inte drar med dig några andra om du skulle utlösa en lavin.
 2. Om lavinfaran är liten i ett närliggande skidområde, kan du lita på att det är säkert även i de omgivande fjällen.
 3. Åk alltid tillsammans med kompisar som samtliga har lavinutrustning, liksom du, och vet hur den fungerar. Då har du en chans att bli hittad och räddad om du skulle hamna i en lavin. Du ska också ha tränat tillsammans med dina åkkamrater och diskuterat igenom er planerade körning.
 4. Undvik sluttningar som är brantare än 25 grader.

Situation 4 – Körning på åkermark

Du kör på en skoterled och kommer fram till en åker där leden går i kanten av åkern.
Du ser spår ut på åkern från leden som ser fina ut. Vad gör du?

Vilket eller vilka alternativ är rätt?

 1. Eftersom det ser bra ut och andra redan kört där så kör jag också.
 2. Eftersom det är mitt ansvar att vara säker på att inte skada åkern så avstår jag från att köra på åkern fast det ser inbjudande ut.
 3. Jag tar kontakt med markägaren för att få reda på om det går att köra på åkern utan att göra skada.

Situation 5 – Körning i regleringsområden

Du kör på en skoterled och kommer fram till ett ledkryss med en rund skoterskylt på.
Tidigare har de varit fyrkantiga. Vad gäller i området med de runda skyltarna?

Vilket eller vilka alternativ är rätt?

 1. Du bör följa leden men får även köra vid sidan av leden.
 2. Du får bara köra på leden.
 3. Det är bara skotrar som får färdas på leden.
 4. Du får inte köra vidare med skoter på leden.

Situation 6 – Körning med små barn

Du ska ut och åka snöskoter med ett barn.
Hur placerar du barnet på ett så säkert sätt som möjligt?

Vilket eller vilka alternativ är rätt?

 1. Barnet ska placeras mellan föraren och styret för att sitta så säkert som möjligt.
 2. Om barnet kan sitta själv bör det sitta bakom föraren.
 3. Om barnet inte kan sitta själv på snöskotern ska det placeras i en pulka tillsammans med en annan vuxen eller inte åka med alls.

Situation 7 – Snöskoter och vilda djur och renar

Du är ute och kör fritt i lössnön och ser några älgar som står och betar lite längre fram.

Vilket eller vilka alternativ är rätt?

 1. Du vänder snabbt om och kör därifrån i hög fart.
 2. Du saktar ner lite och kör förbi älgarna i en vid båge.
 3. Du kör fram till älgarna och stannar en kort stund och går av för att fotografera, men har motorn igång hela tiden, eftersom älgarna inte är rädda för motorfordon.
 4. Du kör fram till älgarna för att fotografera och stänger därför av motorn för att inte störa dem.

Situation 8 – Körning på hygge

Du kör på en snöskoterled och kommer fram till ett hygge där ingen har kört tidigare. Det ser väldigt inbjudande ut att köra runt i den djupa lössnön. Enstaka plantor sticker upp ur snön.

Vilket eller vilka alternativ är rätt?

 1. Eftersom jag inte ser några skyltar om att man har satt skogsplantor på hygget tar jag för givet att det är ok att köra där. Så jag kör några varv på hygget innan jag fortsätter vidare på leden.
 2. Det är inte tillåtet att köra på hyggen eller ungskog med träd som sticker upp mindre än två meter över snön så jag kör vidare på leden.
 3. Jag tar kontakt med skogsägaren för att få veta om det är ok att köra på hygget.

Situation 9 – Snöskoterkörning och alkohol

Ni är några kompisar som ätit middag i en fjällstuga och druckit några öl. En av deltagarna bor 1 km därifrån. Din kompis vill köra hem med sin snöskoter eftersom det är en så kort väg och alkoholreglerna är annorlunda än för biltrafik, enligt kompisen.

Vilket eller vilka alternativ är rätt?

 1. Uppmana din kamrat att ställa snöskotern tills imorgon. Ta hjälp av kamrater vid behov.
 2. Upplys om att promillehalten är den samma som för bil.
 3. Erbjud dig att promenera tillsammans tillbaka till stugan.
 4. Ta nyckeln till snöskotern ifrån din kamrat.
 5. Den som är nykter i sällskapet kör hem skotern. Om kamraten ska åka med avgörs av hans berusningsgrad.