Tre snabba frågor till Rickard Lövgren, en av initiativtagarna till ”Friåkare – på riktigt!” Han är skoteråkare sedan barnsben, gick sin första lavinutbildning 2014 och är utbildad lavintekniker. Sedan 20 år driver Rickard företag inom systemutveckling, formgivning, film och foto och är den som producerar videoserien för ”Friåkare – på riktigt!”.

Vilka är de stora utmaningarna inom svensk friåkning?
De kulturellt betingade attityderna hos många snöskoteråkare. Att kunna köra överallt när och var som helst är självklart för många. Det är annorlunda i Nordamerika där skoter är en sport bland andra. Eftersom den tekniska utvecklingen varit så snabb de senaste tio åren har antalet friåkare vuxit på samma ytor. Samtidigt kommer fler förbud. Det är inte en lösning utan ökar problemen. Det finns plats. Tyvärr är positionerna låsta och det krävs åtgärder för att låsa upp dem.

Ni har hänsyn som ett av era ledord. Kan en extrem friåkare vara hänsynsfull?
Självklart. Det handlar om att förstå andra perspektiv eller grupper än skoter, exempelvis rennäring, topptursåkare och markägare – och att agera utifrån den förståelsen. Utmaningen är att det idag är väldigt svårt att ta reda på vad som gäller i ett specifikt område, en viss dag. Det skulle behövas ett webb- eller appbaserat gränssnitt som täckte in såväl renbetesområden som skogs- och åkerterräng. Det måste bli lättare att göra rätt. Frostviken är ett bra exempel på när det fungerar, regleringsområde eller ej. På ett lättillgängligt och tydligt sätt bistår Frostviken med åkarinformation.

Varför behövs specialiserade lavinutbildningar för snöskoterförare?
Skoteråkare använder terrängen på ett annat sätt än t.ex. toppturare. Som friåkare har vi inte bestämt ett eller flera ”åk” utan vi nyttjar mycket terräng på kort tid. Det innebär att vi måste fatta beslut löpande hela tiden under en dag. Skoteråkare jobbar inte med turplanering på samma sätt då det ofta inte finns en avgränsad tur. Det är inte heller en gravitationsbaserad sport vilket innebär att vår uppfattning om vad som är attraktiv terräng skiljer sig. Det är därför viktigt att en lavininstruktör som utbildar skoterförare har förståelse för vad som är möjligt på en modern snöskoter och hur vi tänker och agerar.