3 snabba frågor till Brita Iren Thomasson som är Sametingets representant i Nationella Snöskoterrådet. Hon kommer från en renskötarfamilj och arbetar som samhällsplanerare inom Sametinget med frågor som rör hur mark- och vattenfrågor ska beaktas inom Sápmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken är Sametingets roll i Nationella Snöskoterrådet?
Den viktigaste rollen är att sprida kunskap om renskötseln, vilka lagar som gäller och ge tips och råd för hur snöskoterförare kan visa hänsyn till renskötseln. Merparten av all snöskoterkörning sker inom Sápmi, ett område som i Sverige sträcker sig från Dalarna till Treriksröset. Viktiga frågor som vi arbetar med är att informera och skapa ökad förståelse för varför renarna behöver betesro och varför tillfälliga skoterförbud behövs under perioder som är känsliga för renarna. Vår uppfattning är att de flesta skoterförare vill göra rätt.

Vad betyder hållbar snöskoterkörning för Sametinget?
Hållbar snöskoterkörning handlar om att köra på ett sätt som inte skadar eller stör djur och natur. Den växande friåkningen har förändrat förutsättningarna mycket. Hänsynstagandet blir därför ännu viktigare. Skotrar kan ställa till med mycket merarbete för rennäringen och onödigt lidande för renen. Om renarna inte får betesro kan effekten bland annat bli att de svälter, sprider sig över flera mil stora områden och sedan blir svåra att samla igen.

Vilka är de viktigaste frågorna för svensk snöskoter inför framtiden?
För Sametinget är det viktigaste att fortsätta att förmedla kunskap om rennäringens behov och förutsättningar. Klimatförändringarna leder till en kortare snösäsong där skoterkörningen flyttar norrut och mer och mer mot fjällen. Det innebär att fler trängs på en mindre yta vilket ställer större krav på hänsyn och respekt.