Pressmeddelande 6 april 2023-Allt färre accepterar alkohol vid snöskoterkörning

Tre av fyra anser att attityderna till alkohol och snöskoterkörning är mer restriktiva i dag jämfört med för tio år sedan. Det framgår av en enkätundersökning som Nationella Snöskoterrådet riktat till snöskoterförare i hela landet. De tillfrågade anser utan undantag att alkohol och snöskoter inte är okej alls.

– Alkohol har varit en bidragande orsak till mer än varannan dödsolycka med snöskoter under de senaste tjugo åren i Sverige. Vi har också ställt frågan om acceptans till alkohol i flera mätningar. Resultaten är tydliga och glädjande. Acceptansen för alkohol i samband med snöskoterkörning blir alltmer restriktiv, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådet genomförde i februari 2022 en enkätundersökning riktad till snöskoterförare i hela landet. Den besvarades av 1 523 respondenter som bland annat fick ta ställning till följande påstående: ”Det är okej att köra snöskoter även om man har druckit alkohol”. Drygt nio av tio (95 procent) tog helt avstånd från detta påstående.  Attityderna är liknande hos dem respondenterna känner. På frågan om det är okej att köra snöskoter svarar fler än åtta av tio (83 procent) att ”de flesta jag känner” tar avstånd från detta. Tre av fyra (75 procent) menar att attityderna till alkohol i samband med snöskoterkörning har blivit mindre tillåtande under de senaste tio åren. I de öppna svaren lyfter flera fram att de yngre förarna har andra attityder till alkohol än de äldre förarna. Flera pekar också på att friåkning är så fysiskt krävande att det inte är möjligt att köra alkoholpåverkad. Ytterligare några menar att förarbevis och utbildningar har en stor påverkan på vilka attityder till alkohol som etableras.

Studier visar att alkohol har varit involverat i mer än hälften av alla snöskoterrelaterade dödsolyckor de senaste 20 åren enligt Rättsmedicinalverkets analyser. Under åren 1999/00 till 2005/2006 hade 67 procent av de avlidna alkohol i blodet, med i snitt 1,7 promille. Under perioden 2006/07 till 2011/12 var andelen 59 procent, med i snitt 1,9 promille.

Av de 34 som förolyckades på snöskoter mellan 2012 och 2016 hade 50 procent alkohol i blodet och 94 procent av dessa hade 1 promille eller mer. Under åren 2017 till 2021 hade en ökning skett, 56 procent av de som förolyckades på snöskoter hade alkohol i blodet. Samtliga av dessa hade minst 1 promille i blodet, gränsen för grovt rattfylleri. Den positiva utvecklingen sedan millennieskiftet har stannat av.

– De är oroväckande med ökningen av alkoholrelaterade dödsolyckor på snöskoter de senaste åren. Vi välkomnar samtidigt de sundare attityderna kring alkohol och snöskoter och uppmanar alla påsklovsfirare att avstå från alkohol i samband med snöskoterkörning. På så vis kan många onödiga tragedier undvikas under det som är högsäsong för snöskoterkörning, säger Per-Olov Wikberg.

Polisen planerar att bedriva övervakning under påsken i populära snöskoterområden. Nykterhet, hjälmanvändning och hastighetskontroll är prioriterat. Statistiken visar att många olyckor sker i hög hastighet, ofta i kombination med alkoholpåverkan. Utöver detta kommer vi även att kontrollera hur man kör, att körningen inte stör människor och djur i onödan.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes mellan 9–28 februari 2022 riktad till snöskoterförare i hela landet. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Totalt besvarades enkäten av 1 535 snöskoterförare.

För mer information kontakta:
Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
www.snoskoterradet.se

Annica Nilsson, olycksutredare Trafikverket
E-post: annica.nilsson@trafikverket.se
Telefon: 010-123 61 73
Mobil: 070-330 21 11