Frågor & Svar

Här finner du ett antal frågor och svar som berör snöskoteråkande. Om du har en fundering eller fråga, läs först igenom de frågor som finns här nedan. Om du fortfarande inte fått svar på din fråga, skicka gärna in din fråga genom att använda frågeformuläret under rubriken Kontakt längst till höger i huvudmenyn.

Klicka på frågorna för att se svaren.

Körkort och förarbevis

Du får köra snöskoter utan förarbevis om du ingår i en grupp inom turistnäringen med högst tio personer som har körkort eller traktorkort, som leds av en person med förarbevis för snöskoter längs en sträcka som bestämts av ledaren före färden.

Var får man köra snöskoter?

Hastighet och nykterhet

Högsta hastigheten är 70 km/tim, men i vissa områden finns det lägre hastighetsgränser. Vid körning på bilväg 20 km/tim (vid passage eller körning kortaste möjliga väg på grund av att det inte finns någon möjlighet att köra i terrängen, t ex på en bro över en älv eller längs ett stup).

Hjälmkrav för snöskoteråkning

Undantagen för skyddshjälm beskrivs förutom i trafikförordningen (1998:1276), i Transportstyrelsens  föreskrifter (TSFS 2017:94) om skyddshjälm som finns på Transportstyrelsens webbplats