”Medlemsavgifterna räcker inte”

Vid årets Snöskoterforum i Luleå berättade Ivar Sallkvist från Sunderbyns Skoterförening om skoterarbetet i Luleå. Han poängterade vid flera tillfällen att det måste fram mer pengar till ledunderhållet. – Som det är nu får skoterklubbarna i Luleå kommun ett totalt bidrag på 150 000 kronor årligen för att hålla ett omfattande skoterlednät i bra skick, […]

15 minuter – en tankeväckande film om snöskoter och laviner

Vid Snöskoterforum i Luleå var det ”världspremiär” för filmen ”15 minuter – En film om snöskoter och laviner”. En mycket tankeväckande film, som verkligen berörde den samlade publiken. Innan filmvisningen pratade både Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket och Peter Kardin, Centrum för Friluftssäkerhet, om tendenser när det gäller snöskoteråkning och laviner. – I framförallt Kanada och USA […]

”Fullt möjligt med alkolås i framtiden”.

– Egentligen finns det inga tekniska hinder för alkolås på skotrar i en nära framtid, men tillverkarna måste titta över sina lösningar. Statliga skotrar borde vara de första som man applicerar alkolåsen på, dessutom bör uthyrare vara föregångare på området. Sedan kan man kanske via försäkringspremierna försöka få så många som möjligt med på tåget. […]

Diplomering av skoteruthyrare

Nationella Snöskoterrådet och Fjällsäkerhetsrådet har initierat en helt ny utbildning för landets snöskoteruthyrare kallad Diplomerad Snöskoteruthyrare. Nyligen har fyra företag genomgått utbildningen och under våren kommer den att erbjudas till samtliga cirka 200 uthyrare i landet. – Diplomerad Snöskoteruthyrare är ett helt nytt utbildningskoncept för landets alla snöskoteruthyrare att kvalitetssäkra sin verksamhet, berättar P-O Wikberg […]

Hållbar skoter som ett verktyg i ett grönare företagande

Nyligen startade Storumans Kommun ett projekt kring ”hållbar skoter”. Projektet som ska pågå i tre år handlar om man kan utveckla både skotrar och drivmedel som är skonsammare mot vår miljö. Jim Hedberg som är ansvarig för projektet förklarade varför projektet genomförs: – Jag brukar säga varför? Varför ska det vara så att en fyrtaktsskoter […]

Det har hänt en hel del på 40 år!

Att utvecklingen på skoterområdet har gått framåt är ett understatement, det råder det ingen tvekan om. Den första skotern från tidigt 70-tal och dagens har inte speciellt mycket gemensamt. Bo Strandberg driver idag det egna företaget BS Skoterkonsult. Tidigare var han chef för BRP Scandinavia, som bl a säljer Skidoo och Lynx här i Sverige. […]

För- och nackdelar med betalsystem

– När vi har tittat på olika alternativa lösningar för finansiering av skoterleder kan vi konstatera att välpreparerade leder behövs för att få bra struktur på ledsystemen. Dessutom måste de som nyttjar lederna på ett eller annat sätt vara med och betala, men samtidigt visar skoterklubbarna upp klart vikande medlemsantal. Läs rapporten Finansiering av skoterleder […]

Transitleder – ett ledsamarbete mellan flera områden

Idag finns det främst i Dalarna, Härjedalen och Jämtland ganska stora så kallade betalledsområden som ett sätt att klara finansieringen för preparering och underhåll av lederna. Många lovordar betallederna, men andra upplever att de även ställer till problem med dagens lösningar. Exempelvis blir det besvärligt för skoteråkare att åka längre sträckor, eftersom man behöver betala […]

Intressant förslag till markägaravtal för snöskoterleder

– Alla ledbyggare bör se till att skriva avtal med markägarna. Då hamnar det under arrendelagen och arrendatorn har då rätt att ta ut en avgift av den som använder marken. Eilert Apelkvist, LRF, visade vid Snöskoterforum ett utkast till det som i framtiden kan bli ett markägaravtal mellan ledbyggare och markägare. -Vi har genom […]

Dialog om finansiering av underhåll och byggande av leder

Den sista programpunkten på årets Snöskoterforum i Luleå handlade om en diskussion kring finansiering av leder. Inledningsvis fick vi höra en del åsikter från politiker och andra som jobbar med ledfrågor i olika roller. Tomas Isaksson, Trail Service, Kiruna: – Under de senaste tio åren har inget hänt. Ideellt arbete fungerar inte i de här […]