Diplomering av skoteruthyrare

Nationella Snöskoterrådet och Fjällsäkerhetsrådet har initierat en helt ny utbildning för landets snöskoteruthyrare kallad Diplomerad Snöskoteruthyrare. Nyligen har fyra företag genomgått utbildningen och under våren kommer den att erbjudas till samtliga cirka 200 uthyrare i landet.

– Diplomerad Snöskoteruthyrare är ett helt nytt utbildningskoncept för landets alla snöskoteruthyrare att kvalitetssäkra sin verksamhet, berättar P-O Wikberg på Naturvårdsverket, som är den som ansvarat för att ta fram den nya utbildningen.

Utbildningen heter egentligen ”Säker snöskoteruthyrare”, men den som genomgått utbildningen kan därefter titulera sig Diplomerad Snöskoteruthyrare.

Utbildningen pågår två dagar och genomförs av behöriga personer utsedda av Fjällsäkerhetskommittéerna, Polisen och fjällräddningen.

Företagen som har en Diplomerad Snöskoteruthyrare stärker och kvalitetssäkrar på detta sätt sin uthyrningsverksamhet. Det blir en typ av auktorisation som skiljer ut dessa bland övriga uthyrare.

– Diplomeringen höjer naturligtvis statusen på uthyrarna, samtldigt som den blir en garanti för den som ska hyra skoter att allt sker enligt gällande regler och normer vad gäller framförallt säkerhetsfrågor och kvalitet.

Den diplomerade uthyraren förbinder sig att samtliga skotrar är besiktade och godkända enligt gällande bestämmelser, samt trafik- och driftsäkra.

I kvalitetssäkringen ingår också att ansvarig person för den diplomerade snöskoteruthyrningen alltid ska se till att rätt och säker utrustning finns tillgänglig och vid behov kan erbjudas om kunden efterfrågar den.

Uthyraren eller den som företräder uthyraren skall även se till att den som hyr en skoter alltid får relevant information om väder- och snöförhållanden, om hänsynstagande gentemot förekommande renskötsel, det vilda djurlivet och innebörden av terrängkörningslagen.