”Medlemsavgifterna räcker inte”

Vid årets Snöskoterforum i Luleå berättade Ivar Sallkvist från Sunderbyns Skoterförening om skoterarbetet i Luleå. Han poängterade vid flera tillfällen att det måste fram mer pengar till ledunderhållet.

– Som det är nu får skoterklubbarna i Luleå kommun ett totalt bidrag på 150 000 kronor årligen för att hålla ett omfattande skoterlednät i bra skick, men trots att vi lägger till våra medlemsavgifter räcker detta inte till. Här måste kommunen tänka om och eftersom vi får hit många utifrån som åker kanske vi måste hitta fler som är med och finansierar lederna.

Ett annat problem man brottas med i Luleå är att man inte kan koppla samman lederna norr och söder om älven, eftersom farleden in till Luleå hamn måste vara isfri. Här funderar man dock på att hitta andra lösningar på sikt.

Ivar berättade även om ett annat intressant projekt som snart kan bli verklighet.

– Vi håller, tillsammans med ytterligare fem kommuner, för fullt på med att dra upp riktlinjerna för att dra en led ända från Bjuröklubb upp till Haparanda, och även knyta samman den med Malmens led upp till Gällivare. Det är en kanongrej som vi tror ska bli verklighet inom de närmaste åren. Och då måste vi definitivt få bidrag från de deltagande kommunerna, för detta är en stor, viktig investering för det samlade skoterlivet längs Bottenviken.