Hållbar skoter som ett verktyg i ett grönare företagande

Nyligen startade Storumans Kommun ett projekt kring ”hållbar skoter”. Projektet som ska pågå i tre år handlar om man kan utveckla både skotrar och drivmedel som är skonsammare mot vår miljö.

Jim Hedberg som är ansvarig för projektet förklarade varför projektet genomförs:

– Jag brukar säga varför? Varför ska det vara så att en fyrtaktsskoter drar lika mycket som en bil trots att bilen 4-5 gånger tyngre. Så kan vi ju egentligen inte ha det i framtiden om skotrar ska bli accepterade utifrån olika miljöaspekter.

Jim förklarade också att en tvåtaktare släpper ut 20-50 gånger mer kolväten än en fyrtaktare, 6-7 gånger mer kolmonoxid och dubbelt så mycket partiklar som en fyrtaktare.

– Vi ska se hur man kan komma tillrätta med detta genom olika typer av omställningar till både skotrar och drivmedel som är skonsammare för vår miljö. Projektet vänder sig även mot små och medelstora företag, eftersom vi söker företag här upp i norr som kan jobba vidare med att göra verklighet av de lösningar vi kommer fram till.

Han betonar också att skotern är ett otroligt viktigt fordon för många och kan vi projektet utmynna i utvecklingsarbete för industrin kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för en regional utveckling i våra inlandskommuner.

– En stor del i projektet handlar om seminarier och testkörningar, men i förlängningen även om marknadsföring av de lokala företager som satsar på detta med en hållbar skotertrafik i framtiden. Sista året i projektet, år 2012, handlar därför mycket om kunskapsspridning av de rön och resultat vi kommit fram till, avslutade Jim Hedberg.