Transitleder – ett ledsamarbete mellan flera områden

Idag finns det främst i Dalarna, Härjedalen och Jämtland ganska stora så kallade betalledsområden som ett sätt att klara finansieringen för preparering och underhåll av lederna. Många lovordar betallederna, men andra upplever att de även ställer till problem med dagens lösningar. Exempelvis blir det besvärligt för skoteråkare att åka längre sträckor, eftersom man behöver betala till flera längs färdvägen. Det här blev en av anledningarna till varför ekonomiska föreningen Transitleder bildades.

Men Jan-Erik Andersson från Transitleder berättar att det finns flera anledningar till att man bildat Transitleder.

– På vissa sträckor är också ledmärkningen dålig, vilket gör det svårt för skoteråkaren att hitta. Och på många ställen kan dessutom turistinformationerna inte ge fullgod information.

Jan-Erik, som informerade om Transitleder vid Skoterforumet, berättade mer om målen med föreningen:

– Vi vill sammanlänka de befintliga skoterlederna i fjällkedjan till ett välfungerande transitledsystem och även ansluta dem med leder från låg/kustlandet.

Man vill även skapa bättre möjligheter för enskilda långfärdsåkare som färdas genom flera områden. Samtidigt är tanken att transitlederna ska skapa bättre förutsättningar för kommersiell skoterturistverksamhet efter lederna och öka möjligheterna för serviceföretag och turistanläggningar att få större kundunderlag till sina anläggningar.

– Men en av de absolut viktigaste målen är att tillgodose säkerheten på de leder som ingår i systemet.

Initialt handlar det om att samordna befintliga ledsträckningar mellan Sälen, Idre, Funäsdalen, Ljungdalen/Storsjö Kapell, Åre, Åkersjön och Frostviken, och att få dessa leder att fungera. Man vill naturligtvis vara öppna för en utveckling av dessa ledsträckningar efterhand som möjligheter finns.

Syftet med Transitleder, som för övrigt bildades i februari 2010, är bl a att stärka näringslivet genom en genomtänkt planering av ett transitledsystem och att skapa förutsättningar för utveckling av hållbar skoterturism.

Ett genomarbetat ledsystem förväntas också medföra minskade störningar och olägenheter från skoteråkningen. Det kommer att förenkla för långåkare, och definitivt öka säkerheten efter lederna.

Transitleder är alltså en sammanslutning, en ekonomisk förening, av olika ledhållare; främst ledbolag och skoterklubbar, där varje ledbolag är suverän inom sitt område när det gäller avtal med markägare, ledskötsel, anläggning m.m.

– Transitbolaget är ett marknadsförings- och försäljningsbolag, men även pengafördelare för ägarna, det vill säga medlemmarna. Pengarna fördelas efter utnyttjad ledkilometer för varje kort efter avräkning av driftkostnader för transitbolaget.

pdfTransitled