15 minuter – en tankeväckande film om snöskoter och laviner

Vid Snöskoterforum i Luleå var det ”världspremiär” för filmen ”15 minuter – En film om snöskoter och laviner”. En mycket tankeväckande film, som verkligen berörde den samlade publiken.

Innan filmvisningen pratade både Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket och Peter Kardin, Centrum för Friluftssäkerhet, om tendenser när det gäller snöskoteråkning och laviner.

– I framförallt Kanada och USA finns det klara tendenser till att allt fler lavinolyckor sker med skoteråkare inblandade. Det har blivit inne att åka friåkning i brant terräng och under de senare åren har nästan häften av alla lavinolyckor haft koppling till snöskoteråkande, förklarade Per-Olov.

Per-Olov förklarade också att man nu befarar en liknande utveckling här i Sverige.

– Vi har ju en tendens till att haka på trender som kommer från ”over there”, och vi brukar ha en eftersläpning på kring fem år. Jag befarar tyvärr att vi ganska snart har vår första lavinolycka med dödlig utgång, där en skoter är inblandad.

Peter Kardin konstaterade också att allt fler svenskar åker över till Kanada och USA för där är det mer accepterat att åka häftigt.

– När kanadensarna ser oss komma åkande undrar de var vi har vår säkerhetsutrustning. Lavinsändare, spade och sond används där men inte alls i samma utsträckning här, vi har inte den kulturen här än tyvärr.

Peter tycker att det är konstigt att det inte producerats någon film om laviner och snöskoteråkning tidigare.

– Man har ju vid vissa skoterutbildningar och i andra sammanhang visat gamla filmer med skidåkare och laviner, men det fungerar ju inte alls. Det är därför vi tagit fram den här filmen. Skoteråkare vill ju se sina ”idoler”, det vill säga åkare som är kända. Dessutom måste man känna att det här tilltalar just oss, att budskapet talar till oss. Det är otroligt viktigt.

Och att budskapet som filmen förmedlade gick fram, det råder det definitivt inget tvivel om, om man ska sammanfatta de synpunkter som framkom vid diskussionerna efter filmen.

Vill även du se filmen kan du göra det här på vår hemsida. Ett tips: Gör det!