Dela med dig av dina erfarenheter. Svara på en enkät om snöskoteråkning!

Välkomna att delta i en studie som Nationella Snöskoterrådet genomför under hösten 2015 en studie riktad mot snöskoterförare i samarbete med ett antal olika aktörer. Syftet är att fånga upp dina attityder och erfarenheter för att på så vis utveckla Nationella Snöskoterrådets kunskaper på ett antal centrala områden. Dina erfarenheter är viktiga för oss och […]

Pressmeddelande från Fjällsäkerhetsrådet kring snöskoteråkning och medföljande barn

Sportlovstider innebär högtryck på landets snöskoterleder. För att turerna ska bli både härliga och säkra krävs omdöme. Exempelvis bör alla veta att platsen framför föraren är direkt olämplig för barn – men det är en kunskap som åtminstone var fjärde skoterförare saknar. Det visar en undersökning från Fjällsäkerhetsrådet och Nationella snöskoterrådet. Vid årsskiftet fanns det […]

Snöskoterrådets Vårmöte hålls i Sälen 10-11/2 på Skotercenter

Den 10-11/2 kommer hela Nationella Snöskoterrådet att mötas i Sälen för 2 dagars möte kring aktuella snöskoterfrågor. På agendan finns bla. Den nya handlingsplanen för 2015 med förslag på tillkommande aktiviteter, läget kring Snöskoteråkning i Norge med tillhörande frågor (Tullregler/Gränspassager, körkortsregle, nya foldrar kring snöskoter producerade av Länsstyrelsen, läget i fjällstrategin/Storslagen Fjällmiljö, E-learningprojektet kring snöskoter, Information […]

Snöskoteråkning i Sverige 2014 – trender, vanor, attityder och kunskapsnivåer

Under våren 2014 genomfördes en stor enkätundersökning kring snöskoteråkning i Sverige. Undersökningen är en del av Fjällsäkerhetsrådets och Nationella Snöskoterrådets arbete för att öka säkerheten i samband med snöskoteråkande med fokus på fjällen. Syftet är ytterst att minska antalet snöskoterolyckor. Åkvanor, kunskaper och attityder kring ett antal centrala ämnesområden har kartlagts hos 3 000 personer […]

Ny vägledning till Produktsäkerhetslagen för snöskotersafaris i både fjäll och skog

Upplevelseturismen ökar och äventyrsbranschen växer. För att förebygga olyckor har Konsumentverket i samverkan med bland andra Fjällsäkerhetsrådet tagit fram vägledningar till förebyggande säkerhetsarbete för guidade turer på fjället och med skoter. Många av upplevelseturismens aktiviteter bygger på att deltagarna i social gemenskap under ledning av guide prövar sina egna gränser och får en rejäl adrenalinkick […]

Strategi för storslagen fjällmiljö

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som ska bidra till att miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö nås. Förslagen är ett regeringsuppdrag och har redovisats till Miljödepartementet. Ett av förslagen till etappmål berör terrängkörningsrelaterade frågor. Läs mer på: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2014/Strategi-for-storslagen-fjallmiljo/

Fortsatt gemensamt ansvar för snöskoterfrågorna

En utredning av Snöskoterrådet visar att det varit framgångsrikt och lett till bra förankring i medlemsorganisationerna. Naturvårdsverket föreslår därför att rådet fortsätter att drivas med fortsatt gemensamt ansvar. Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utvärderat Snöskoterrådet. Utredningen visar att den frivilliga överenskommelsen har skapat goda förutsättningar för att rådets medlemmar ska kunna samverka.Därför föreslår Naturvårdsverket […]

Deltagare

Deltagare-Nationellt-snöskoterforum-2013

Är bullret från skotrarna för högt?

Transportstyrelsen är den myndighet som bland annat jobbar med att skapa nationella regelverk inom transportområdet, dels genom att skapa egna föreskrifter samt förslag till ändringar av förordningar. Man representerar även Sverige i internationella förhandlingar, sköter tillsyn och marknadskontroll, samt administrerar transportregistret, det som vi vanligtvis kallar fordonsregistret. Inom Transportstyrelsen jobbar man för fullt med att […]