Snöskoterrådets Vårmöte hålls i Sälen 10-11/2 på Skotercenter

Den 10-11/2 kommer hela Nationella Snöskoterrådet att mötas i Sälen för 2 dagars möte kring aktuella snöskoterfrågor. På agendan finns bla.

Den nya handlingsplanen för 2015 med förslag på tillkommande aktiviteter, läget kring Snöskoteråkning i Norge med tillhörande frågor (Tullregler/Gränspassager, körkortsregle, nya foldrar kring snöskoter producerade av Länsstyrelsen, läget i fjällstrategin/Storslagen Fjällmiljö, E-learningprojektet kring snöskoter, Information om Konsumentverkets nya vägledningar, information om Jormvattnetprojektet samt information från Fjällsäkerhetsrådet. Naturligtvis så kommer iv även att ta en snöskotertur i näromrpdet och titta på leder och annat.