Ny vägledning till Produktsäkerhetslagen för snöskotersafaris i både fjäll och skog

Upplevelseturismen ökar och äventyrsbranschen växer. För att förebygga olyckor har Konsumentverket i samverkan med bland andra Fjällsäkerhetsrådet tagit fram vägledningar till förebyggande säkerhetsarbete för guidade turer på fjället och med skoter.

Många av upplevelseturismens aktiviteter bygger på att deltagarna i social gemenskap under ledning av guide prövar sina egna gränser och får en rejäl adrenalinkick på köpet. Vintertid är högsäsong för många av dessa aktiviteter.

Bland de områden som Konsumentverket och Naturvårdsverket fokuserar särskilt på finns snöskoter- och ledarledda fjällturer på både glaciär, högfjäll och lågfjäll och i skogsterräng. Konsumentverket har sedan tidigare ett allmänt råd om guidade turer på glaciärer och i högfjällsterräng med särskild fallrisk där kompetensnivån UIAGM bergsguide erfordras.

Konsumentverket vill med dessa vägledningar visa på behovet av god kompetens avseende både guidernas utbildning och hur man genom förebyggande säkerhetsarbete kan erbjuda en säker produkt mot den som anlitar en guide.

Konsumentverket är tillsynsmyndighet för produktsäkerhetslagen som innebär att varor och tjänster som erbjuds till konsumenter ska vara säkra.

Kontaktperson:

Kerstin Jönsson, utredare, 054-19 40 81

Länk till de nya vägledningarna

För Fjäll

http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/malgrupper/foretagare/vagledningar/vagledning-till-guidade-turer-i-fjallen.html

För skog

http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/malgrupper/foretagare/vagledningar/vagledning-sakra-turer-med-skoter.html