Pressmeddelande 16 februari 2017- Detta gäller för snöskoterkörning i Sverige

Under sportlovet söker sig många tusen norska snöskoterförare till Sverige för körning på skoterleder men också till den allt populärare friåkningen. Det Nationella Snöskoterrådet i Sverige har sammanställt  de viktigaste reglerna för att snöskotersemestern ska bli både säker och laglig. – Vi välkomnar alla norska snöskoterförare till Sverige. Vi har mycket spännande åkning att erbjuda […]

Nya regler för snöskoterkörning i Norge

Nyligen skrev den svenska regeringen under ett avtal med Norge som tillåter svenska snöskoterförare att korsa gränsen. Under flera år godkände inte norska myndigheter svenska förarbevis för snöskoteråkning i Norge. Som en följd av det nya regelverket kring snöskoteråkning i Norge anlägger norska kommuner nya skoterleder där gränsöverskridande snöskoteråkning nu blir möjlig. Flera tusen svenska […]

Pressmeddelande 28 december 2016- Snöskoterförare behöver bättre kunskaper om vilda djur

Tre av tio snöskoterförare kör oftare utanför snöskoterleder i dag än för tre år sedan. Den ökade friåkningen ökar riskerna för att vilda djur och renar störs och skadas. Nationella Snöskoterrådet har därför tagit fram ett informationsmaterial med konkreta tips på hur snöskoterförare kan visa hänsyn och respekt för det vilda djurlivet.   – Snöskoterförare […]

Pressmeddelande- Fjällens snöskoterförare ofta kunniga om gällande regler

Fyra av tio snöskoterförare kör i Dalafjällen, landets snöskotertätaste fjällområde. Därefter kommer Jämtlandsfjällen där tre av tio kör. På delad tredje plats kommer Norrbotten och Västerbotten.  Merparten av förarna är medvetna om att särskilda regler gäller i fjällens regleringsområden och sex av tio stödjer idén att begränsa friåkningen utanför leder till avgränsade områden. Men så […]

Pressmeddelande den 8 april 2016 Stödet för avgiftsbelagda snöskoterleder varierar starkt mellan fjällänen

Stödet för avgiftsbelagda snöskoterleder varierar starkt mellan fjällänen I takt med att skotertrafiken ökar ställs allt större krav på underhåll av skoterleder. Sex av tio snöskoterförare i Dalarna tycker att det är rimligt att betala en avgift för att köra på statliga snöskoterleder, i Norrbotten är motsvarande andel bara hälften så stor. Mellan ytterligheterna ligger […]

Pressmeddelande den 24 mars 2016 – Allt fler säger nej till alkohol i samband med snöskoterkörning

Pressmeddelande den 24 mars 2016 Allt fler säger nej till alkohol i samband med snöskoterkörning De senaste tio åren har fler än hundra snöskoterrelaterade dödsolyckor inträffat. Historiskt har alkohol varit inblandat i mer än varannan olycka. En enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet pekar mot en förändring. Sju av tio snöskoterförare anser att attityderna till alkohol och […]

Pressmeddelande den 18 mars 2016- Åtta av tio snöskoterförare anpassar körningen för minskat buller

Pressmeddelande den 18 mars 2016 Åtta av tio snöskoterförare anpassar körningen för minskat buller Merparten av snöskoterförarna har förståelse för att snöskotrar kan vara störande och åtta av tio uppger att de anpassar sin körning för att minska bullret. Det visar en undersökning från Nationella Snöskoterrådet. – Hållbar snöskoterkörning ställer krav på ansvarstagande och lyhördhet […]

Pressmeddelande 11 mars 2016- Snöskoterförares kunskaper om lagar brister

Snöskoterförares kunskaper om lagar brister Bara en snöskoterförare av tre anser sig ha mycket goda kunskaper om de lagar som gäller för snöskoterkörning. Nio av tio anser att de alltid tar hänsyn till djur, natur och människor genom sitt sätt att köra snöskoter. Det framgår av en enkätundersökning som genomförts av Nationella Snöskoterrådet. – Snöskoteråkares […]

Ny hemsida publiceras!

Idag, fredag den 15 januari så publiceras en ny webbplats för Nationella Snöskoterrådet. Se den på www.snoskoterradet.se