Pressmeddelande från Fjällsäkerhetsrådet kring snöskoteråkning och medföljande barn

Sportlovstider innebär högtryck på landets snöskoterleder. För att turerna ska bli både härliga och säkra krävs omdöme. Exempelvis bör alla veta att platsen framför föraren är direkt olämplig för barn – men det är en kunskap som åtminstone var fjärde skoterförare saknar. Det visar en undersökning från Fjällsäkerhetsrådet och Nationella snöskoterrådet.

Vid årsskiftet fanns det nära 165 000 snöskotrar i trafik, registrerade på ägare i hela Sverige. Dagens kraftfulla maskiner kan ge härliga frihetsupplevelser – men de behöver användas med förstånd.

– Sportlovstider innebär högsäsong för snöskoteråkande, på egen eller hyrd snöskoter. Därför är det angeläget att nå ut med budskapet om riskerna med att placera barn framför sig på snöskotern, säger Per-Olov Wikberg, nationell samordnare vid Fjällsäkerhetsrådet.

En krock mot ett fast föremål i 50 kilometer i timmen innebär att en förare på 70 kilo pressas framåt med en kraft motsvarande två ton. Ett barn som sitter framför föraren försämrar manöverförmågan och kan komma åt styre och gasreglage, vilket sammantaget ökar olycksrisken ytterligare. Trots det anger nära var fjärde snöskoterförare att de placerar barn framför sig på snöskotern. Det framgår av en enkätundersökning bland nära 3 000 skoterförare som genomförts av Fjällsäkerhetsrådet och Nationella Snöskoterrådet.

– Barn som är för små för att sitta bakom föraren ska sitta i en pulka bakom skotern tillsammans med en vuxen, eller inte åka med alls, säger Per-Olov Wikberg.

Den som planerar att hyra en snöskoter under sportlovet kan med fördel söka upp en av de “Diplomerade snöskoteruthyrare” som känns igen på ett särskilt emblem. Bakom diplomeringen står bland andra Fjällsäkerhetsrådet och Nationella Snöskoterrådet. Dessa uthyrare ger alltid säkerhetsinformation och tillhandahåller vid behov bland annat kartor, hjälm och varma kläder.

Fjällsäkerhetsrådets sex tips för en trygg snöskotertur:

1. Välj rätt utrustning – hjälm, varma kläder och skor är grunden. Ta med spade, vindsäck och verktyg. Planeras turer utanför snöskoterlederna, ta alltid med lavinsändare och lavinsond.

2. Meddela färdplaner – det är viktigt att någon känner till er planerade färdväg och när ni planerar att komma tillbaka.

3. Anpassa er tur efter vädret – vädret slår om hastigt i fjällen. Ta alltid del av lokala och aktuella väderprognoser.

4. Följ lederna – det finns hundratals mil markerade snöskoterleder i fjällen, med bland annat avståndsmarkeringar, vindskydd och hjälptelefoner. Inom många fjällområden är också snöskoteråkningen reglerad och endast tillåten utmed lederna.

5. Ta med aktuell karta och kompass – det behövs framför allt utanför markerade leder. Använd gärna GPS men tänk på att batterier snabbt laddar ur i kyla.

6. Rådfråga erfarna – människor som ofta vistas i de områden där ni tänkt åka kan ge mycket värdefull information. Tveka inte att söka kontakt med dem.

Om snöskoterundersökningen: Under februari och mars 2014 genomförde Fjällsäkerhetsrådet och Nationella Snöskoterrådet en enkätundersökning i samarbete med snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Sammanlagt besvarades enkäten av 2917 snöskoterförare i hela landet. Resultaten sammanfattas i en rapport: www.fjallsakerhetsradet.se/snowriderenkaten