Snöskoteråkning i Sverige 2014 – trender, vanor, attityder och kunskapsnivåer

Under våren 2014 genomfördes en stor enkätundersökning kring snöskoteråkning i Sverige. Undersökningen är en del av Fjällsäkerhetsrådets och Nationella Snöskoterrådets arbete för att öka säkerheten i samband med snöskoteråkande med fokus på fjällen. Syftet är ytterst att minska antalet snöskoterolyckor.

Åkvanor, kunskaper och attityder kring ett antal centrala ämnesområden har kartlagts hos 3 000 personer som alla är vana skoterförare. Kunskaperna som genererats i samband med denna undersökning kommer att utgöra grund för fortsatt kommunikation med snöskoterförare kring riskminimering, säkerhetstänkande och attityder kring snöskoteråkning.Projektet har genomförts av Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd och Nationella snöskoterrådet i samarbete med snöskotermagasinen Snowmobile och Snowrider.

Läs rapporten på Fjällsäkerhetsrådets webbplats: http://www.fjallsakerhetsradet.se/fjallsakerhetsradet/Snowriderenkaten/