Fortsatt gemensamt ansvar för snöskoterfrågorna

En utredning av Snöskoterrådet visar att det varit framgångsrikt och lett till bra förankring i medlemsorganisationerna. Naturvårdsverket föreslår därför att rådet fortsätter att drivas med fortsatt gemensamt ansvar.

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utvärderat Snöskoterrådet. Utredningen visar att den frivilliga överenskommelsen har skapat goda förutsättningar för att rådets medlemmar ska kunna samverka.Därför föreslår Naturvårdsverket att Snöskoterrådet fortsätter genom en förnyad frivillig överenskommelse, samt att rådets verksamhet finansieras av medlemsorganisationerna utifrån omfattningen på varje organisations ansvar. Alla parter är intresserade av att fortsätta.

– Samverkansformen har hitintills lett till ett brett engagemang och ett stort ansvartagande från alla de parter som ingår i rådet, säger Martin Påhlman på Naturvårdsverket. Vi föreslår därför ett fortsatt gemensamt ansvar, med bland annat ett roterande ordförandeskap. Detta gör att frågorna får en bra förankring i medlemsorganisationerna med spridning vidare ut till snöskoteråkarna, allt från regler, vett och etikett i trafiken till frågor om säkerhet.

Naturvårdsverket föreslår också att Regeringen ger utredare eller myndighet i uppdrag att, för att åstadkomma en hållbar snöskotertrafik, se över och förtydliga terrängkörningslagstiftningen och annan snöskoterrelaterad lagstiftning och utarbeta ett enhetligt ansvars- och finansieringssystem för snöskoterleder.

Läs mer om regeringsuppdraget om Snöskoterrådet (länk till regeringsuppdraget)