Pressmeddelande den 24 mars 2016 – Allt fler säger nej till alkohol i samband med snöskoterkörning

Pressmeddelande den 24 mars 2016

Allt fler säger nej till alkohol i samband med snöskoterkörning

De senaste tio åren har fler än hundra snöskoterrelaterade dödsolyckor inträffat. Historiskt har alkohol varit inblandat i mer än varannan olycka. En enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet pekar mot en förändring. Sju av tio snöskoterförare anser att attityderna till alkohol och snöskoterkörning blivit mer restriktiva jämfört med för tio år sedan. Enkäten visar också att många unga snöskoterförare betraktar alkohol och snöskoterkörning som något som framför allt förekommer bland äldre.

– Det är glädjande att märka attitydförändringarna och viktigt att fortsätta att tala öppet om ämnet för att påverka fler. Resultaten från undersökningen pekar i en positiv riktning och det tycks som om de yngre snöskoterförarna har något att lära de äldre, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådets enkät besvarades av drygt 2 000 snöskoterförare från hela landet. De svarande fick ta ställning till påståendet ”det är okej att köra snöskoter även om man har druckit alkohol”. Drygt nio av tio tog helt avstånd från påståendet.

Attityderna är också likartade bland dem de svarande känner. På frågan om det är okej att köra snöskoter när man druckit svarar åtta av tio att ”de flesta jag känner” tar avstånd från detta. I den äldsta gruppen är andelen lägst, drygt sex av tio, vilket kan indikera en annan alkoholkultur. Bland enkätens yngre respondenter märks uppfattningen att snöskoterfylleri främst förekommer bland äldre, ofta i samband med pimpelfiske.

På frågan hur man anser att synen på alkohol i samband med snöskoterkörning har förändrats de senaste tio åren svarar närmare sju av tio att den har blivit ”mindre” eller ”mycket mindre” tillåtande. Störst är andelen i gruppen 36-40 år där närmare åtta av tio anser att attityden till alkohol och snöskoterkörning har blivit mindre tillåtande jämfört med för tio år sedan.

Statistik från snöskoterns relativt korta historia visar att alkohol har varit inblandat i drygt varannan olycka med dödlig utgång. Hos denna grupp omkomna har den genomsnittliga halten alkohol i blodet varit hela 1,9 promille. Gränsen för rattfylleri är 0,2 och för grovt rattfylleri är den 1,0 promille. Omkring hundra snöskoterrelaterade dödsfall har inträffat i Sverige de senaste tio åren, och april är den mest olycksdrabbade månaden då statistiskt en fjärdedel av alla dödsfall på snöskoter inträffar.

– Snöskoterfylla har orsakat många tragedier genom åren. Påskhelgen är högsäsong för snöskoterkörande och vi välkomnar de sundare attityderna och uppmanar alla påsklovsfirare att avstå från alkohol i samband med snöskoterkörning, säger Per-Olov Wikberg.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.

Läs mer om undersökningen och ta del av resultaten via länken: https://snoskoterradet.se/files/snoskoterenkaten2015-bilaga-om-alkohol-och-snskoter-24mars.pdf

Läs mer om Nationella Snöskoterrådets arbete med ett hållbart snöskoteråkande: www.snoskoterradet.se.

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
www.snoskoterradet.se