Pressmeddelande- Fjällens snöskoterförare ofta kunniga om gällande regler

Fyra av tio snöskoterförare kör i Dalafjällen, landets snöskotertätaste fjällområde. Därefter kommer Jämtlandsfjällen där tre av tio kör. På delad tredje plats kommer Norrbotten och Västerbotten.  Merparten av förarna är medvetna om att särskilda regler gäller i fjällens regleringsområden och sex av tio stödjer idén att begränsa friåkningen utanför leder till avgränsade områden. Men så många som var tredje förare tror felaktigt att snöskoterkörning omfattas av Allemansrätten. Det visar en enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet.

– Att köra snöskoter i fjällen är en frihetsupplevelse som kräver stort ansvarstagande. Skoterlederna finns för att skydda känsliga miljöer. Även körning utanför fjällen ställer krav på kunskap och omdöme, inte minst vid körning på jordbruksmark eller vid skogsplanteringar där ovarsamhet kan leda till stora skador, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådets enkätundersökning besvarades av drygt 2 000 snöskoterförare i hela landet. Merparten har kört i någon del av fjällen medan fyra av tio anger att de har kört utanför fjällområdena. Drygt fyra av tio har kört snöskoter i Dalarnas län, något färre har kört i Jämtlands län. Två av tio anger att de har kört i Västerbotten och lika många i Norrbotten.

– Där snöskoterkörningen är som mest omfattande blir miljöbelastningen tydligast. På flera håll tas nu olika initiativ för en hållbarare snöskoterkörning, bland annat etableras allt fler betalleder medan friåkningen styrs till avgränsade områden, säger Per-Olov Wikberg.

Ett exempel är Funäsfjällen i Jämtlands län, där landets första avgiftsbelagda snöskoterleder etablerades redan 2001. Syftet var att minska användarkonflikter, reducera slitaget på naturen samt att skapa bättre rekreationsmöjligheter. Idag finns 450 kilometer markerade snöskoterleder i Funäsfjällen och friåkning är endast tillåten inom två markerade områden. Driftbolaget som sköter ledsystemet ägs gemensamt av markägare och turistoperatörer.

Många skoterförare ser positivt på denna typ av lösningar. Sex av tio respondenter instämmer helt eller delvis i påståendet ”jag är positiv till initiativ där friåkning styrs till avgränsade områden”, hälften så många – tre av tio – instämmer inte i påståendet. Undersökningen visar att fler än nio av tio känner till att särskilda regler gäller i fjällens regleringsområden, där det i vissa fall enbart är tillåtet att köra på särskilda leder.

Däremot tror var tredje snöskoterförare felaktigt att snöskoterkörning omfattas av Allemansrätten.

– Det är angeläget att nå ut till alla snöskoterförare med information om de regler som gäller för var man får köra. Att så många som var tredje förare tror att snöskoteråkning omfattas av Allemansrätten ligger sannolikt bakom en hel del miljöslitage och störande körning, säger Per-Olov Wikberg.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider, Snowmobile och Tidningen Snöskoter. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.

Läs mer om Nationella Snöskoterrådets arbete med ett hållbart snöskoteråkande: www.snoskoterradet.se.

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
www.snoskoterradet.se