Pressmeddelande den 18 mars 2016- Åtta av tio snöskoterförare anpassar körningen för minskat buller

Pressmeddelande den 18 mars 2016

Åtta av tio snöskoterförare anpassar körningen för minskat buller

Merparten av snöskoterförarna har förståelse för att snöskotrar kan vara störande och åtta av tio uppger att de anpassar sin körning för att minska bullret. Det visar en undersökning från Nationella Snöskoterrådet.

– Hållbar snöskoterkörning ställer krav på ansvarstagande och lyhördhet mot omgivningen. När vi frågar snöskoterförarna svarar de flesta att de tar ansvar för att minska bullret, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådet är ett forum för dialog, som verkar för visionen ”att snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs”. Som ett led i arbetet genomfördes en enkät under slutet av 2015. Drygt 2 000 snöskoterförare i hela landet svarade på frågor om vanor och attityder till snöskoterkörning.

Sju av tio snöskoterförare har förståelse för ”att den som inte kör snöskoter tycker att snöskotrar kan medföra störande buller”. Åtta av tio av tio instämmer i påståendet att ”jag anpassar min körning för att minska bullret”. Drygt en av tio instämmer bara ”något” eller ”inte alls” i påståendet.

Att visa hänsyn mot andra människor som rör sig i naturen innebär bland annat att inte störa sin omgivning med onödigt eller rent utav olagligt buller. Effektavgassystem, trimpipor i dagligt tal, gör nästan alltid att din snöskoter bullrar mera. Dessutom är de olagliga eftersom det inte är tillåtet att förändra ett fordon utifrån de uppgifter och värden som angivits vid inregistreringen av snöskotern.

Snöskoterförarna tillfrågades även om vilka sakområden de anser att Nationella Snöskoterrådet bör prioritera i sitt arbete. ”Minskade bullernivåer” är det tredje högst värderade området efter ”hänsyn till djur och känslig natur” och ”efterföljande av lagar och förordningar”.

– Snöskoterförarna kan bidra till minskat buller i fjällen genom att hålla nere hastigheterna samt låta bli att byta ut befintliga avgassystem med syfte att öka motorljud och få mer effekt. Att göra detta är dessutom är förbjudet, säger Per-Olov Wikberg.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.

 

Läs mer om Nationella Snöskoterrådets arbete med ett hållbart snöskoteråkande: www.snoskoterradet.se.

Läs mer om undersökningen och ta del av de resultat som redovisas i sin helhet via länken:

https://snoskoterradet.se/files/snoskoterenkaten2015-buller-bilaga-18-mars.pdf

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se Telefon: 010-698 10 53 Mobil: 076-115 16 79 www.snoskoterradet.se