Pressmeddelande 28 december 2016- Snöskoterförare behöver bättre kunskaper om vilda djur

Tre av tio snöskoterförare kör oftare utanför snöskoterleder i dag än för tre år sedan. Den ökade friåkningen ökar riskerna för att vilda djur och renar störs och skadas. Nationella Snöskoterrådet har därför tagit fram ett informationsmaterial med konkreta tips på hur snöskoterförare kan visa hänsyn och respekt för det vilda djurlivet.

 

– Snöskoterförare i allmänhet vill köra på ett ansvarsfullt sätt, men många som kör friåkning utanför lederna behöver bättre kunskaper. Därför har vi tagit fram en folder med råd om hur man undviker att störa vilda djur i terrängen, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådet genomförde i slutet av 2015 en enkätundersökning som besvarades av drygt 2 000 snöskoterförare i hela landet. Där framgick att nio av tio helt eller delvis instämde i påståendet att ”jag tar alltid hänsyn till djur, natur och andra människor genom mitt sätt att köra snöskoter”. Det stora flertalet ansåg att det finns en liten grupp snöskoterförare som inte respekterar lagar och regler och därmed förstör för dem som gör det.

En tydlig trend är att snöskoterkörningen utanför leder ökar, varannan snöskoterförare definierar sig i dag som friåkare. Flera vetenskapliga studier har påvisat att vilda djur reagerar starkare på oförutsägbara aktiviteter i terrängen än vid kontakt med människor som rör sig längs kända leder. Studier visar också att djur som vid upprepade tillfällen blir störda ofta flyttar till andra områden.

Åtta av tio snöskoterförare instämmer helt eller delvis i påståendet att ”jag anpassar min körning för att minska bullret”. De studier som genomförts visar dock att det finns mycket som talar för att snöskoterförare har en övertro på just bullerreducering i terrängen. Vilda djur kan reagera på motorljud långt innan fordonens förare ser dem.

Inom stora delar av fjällvärlden är snöskotertrafiken särskilt reglerad, bland annat av hänsyn till djurlivet och annat förekommande friluftsliv. Kartor och beskrivningar över var det är tillåtet alternativt inte tillåtet att köra finner man hos länsstyrelsen, snöskoterklubbar eller lokala näringsidkare inriktade på snöskoter. I den nya foldern ”Vilda djur och snöskotertrafik” finns tips och råd  hur man kan minska risken för att störa det vilda djurlivet.

– Vilda djur är mer skygga för människor än för motorfordon, därför stör du mer om du stannar för att titta och fotografera. Det bästa är oftast att passera lugnt och försiktigt utan att stanna, säger Per-Olov Wikberg.

Detta tips och många fler finns i foldern “Vilda djur och snöskotertrafik”, som kan laddas ner här

vilda djur snoskotertrafik

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider, Snowmobile och Tidningen Snöskoter. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet vid Naturvårdsverket E-post: per-olov.wikberg@snoskoterradet.se Telefon: 010-698 10 53 Mobil: 076-115 16 79 www.snoskoterradet.se