Pressmeddelande 16 februari 2017- Detta gäller för snöskoterkörning i Sverige

Under sportlovet söker sig många tusen norska snöskoterförare till Sverige för körning på skoterleder men också till den allt populärare friåkningen. Det Nationella Snöskoterrådet i Sverige har sammanställt  de viktigaste reglerna för att snöskotersemestern ska bli både säker och laglig.

– Vi välkomnar alla norska snöskoterförare till Sverige. Vi har mycket spännande åkning att erbjuda men också en ömtålig natur och vilda djur att skydda. Därför är det viktigt att känna till de lagar och regler som gäller i Sverige, säger Per-Olov Wikberg samordnare för Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådet har ställt samman information med regler och goda råd för snöskoterkörning i Sverige:

1. För personer från EES-länder (EU samt Norge, Island och Liechtenstein) gäller att om de har behörighet att köra snöskoter i hemlandet får de också köra i Sverige.

2. Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/h. På många ställen är dock hastighetsgränserna lägre.

3. Promillegränsen i Sverige är den samma som för bil 0,2 promille för rattfylleri.

4. Hjälm är obligatorisk för både förare och passagerare på snöskoter.

5. I fjällens så kallade regleringsområden är skoterkörning förbjuden eller endast tillåten på markerade leder. Det finns inget allmänt förbud mot att köra skoter på lederna i fjällen men det kan finnas lokala förbud. Vid entréer till nationalparker och naturreservat finns oftast anslagstavlor med information. På svenska Naturvårdsverkets hemsida http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/Snoskoter/ kan du hitta information om regleringsområden.

6. Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Enligt Sveriges Terrängkörningslag är det förbjudet att köra i plant- och ungskog om det finns risk för skada på marken. På planterad skogsmark får man inte köra om träden sticker upp mindre än två meter över snön. Det är heller inte tillåtet att köra över jordbruksmark om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på marken.

– Vi vet att den svenska friåkningen lockar många norska snöskoteråkare. Men det är viktigt att ta redan på var man inte får åka som till exempel i regleringsområden för snöskotertrafik. Vi uppmanar även alla som planerar att åka i potentiell lavinterräng att ta del av aktuell lavinprognos liksom att ha med sig lavinutrustning och ha tränat på utrustningen tillsammans med åkkamraterna, säger Per-Olov Wikberg

Läs mer om snöskoterkörning och svenska regler: https://snoskoterradet.se/fragor-svar/
Läs mer om lavinprognoser i Sverige: http://www.lavinprognoser.se/

För mer information kontakta:
Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@snoskoterradet.se
Telefon: +4610-698 10 53
Mobil: +4676-115 16 79
www.snoskoterradet.se