Nya regler för snöskoterkörning i Norge

Nyligen skrev den svenska regeringen under ett avtal med Norge som tillåter svenska snöskoterförare att korsa gränsen. Under flera år godkände inte norska myndigheter svenska förarbevis för snöskoteråkning i Norge. Som en följd av det nya regelverket kring snöskoteråkning i Norge anlägger norska kommuner nya skoterleder där gränsöverskridande snöskoteråkning nu blir möjlig. Flera tusen svenska snöskoterförare beräknas passera gränsen över till Norge denna vinter.

Det är glädjande med det nya bilaterala avtalet som öppnar upp för gränsöverskridande snöskoterkörning mellan Norge och Sverige. Det betyder mycket både för snöskoterturismen och för den som vill söka jobb i Norge där snöskoterkörning ingår i arbetsuppgifterna, säger Per-Olov Wikberg, samordnare för Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådet har ställt samman ett informationsmaterial om vilka regler som gäller för snöskoterkörning i Norge. Här är de viktigaste punkterna:

  1. I jämförelse med svenska regler är snöskoterkörningen mer begränsad i Norge. Privatåkning är hänvisad till de snöskoterleder som norska kommuner anlägger och sköter. Friåkning är inte tillåten. Huvudregeln är att den enskilde föraren måste ta reda på var det är tillåtet att köra.
  2. I Norge är det kommunerna som tar fram lokala föreskrifter som beskriver var snöskoterlederna lederna finns och vilka regler som gäller. Det är därför viktigt att söka information i förväg om de kommuner där man planerar att köra snöskoter.
  3. Det är numera möjligt att passera över gränsen till Norge utan att passera tullkontor under förutsättning att snöskoterkörning är tillåten. Den som har något att förtulla måste passera gränsen via en tullväg med ett tullkontor.
  4. Både förare och passagerare ska använda hjälm vid körning i Norge. Förutom MC- och snöskoterhjälm är det i Norge även tillåtet att använda skid- eller alpinhjälm.
  5. Minimiålder i Norge för att köra snöskoter är 16 år.

– Norge erbjuder en fantastisk natur för snöskoterkörning. Den är dock betydligt mer begränsad i omfattning än den svenska snöskoterkörningen. Det är viktigt att känna till de allmänna och lokala regler som gäller för att både visa ansvar och kunna njuta av naturen, säger Per-Olov Wikberg.

Läs mer om frågor och svar om att köra snöskoter i Norge. Snoskoter i norge 2017

Hitta kartor med de snöskoterleder som finns i norska kommuner. http://www.snoscooterloyper.no/kart

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
www.snoskoterradet.se