Deltagare

Deltagare-Nationellt-snöskoterforum-2013

Är bullret från skotrarna för högt?

Transportstyrelsen är den myndighet som bland annat jobbar med att skapa nationella regelverk inom transportområdet, dels genom att skapa egna föreskrifter samt förslag till ändringar av förordningar. Man representerar även Sverige i internationella förhandlingar, sköter tillsyn och marknadskontroll, samt administrerar transportregistret, det som vi vanligtvis kallar fordonsregistret. Inom Transportstyrelsen jobbar man för fullt med att […]

Olyckor är ingen bra business – varken för företag eller föreningar

Detta var rubriken på den dragning som Kerstin Jönsson från Konsumentverket hade på årets Snöskoterforum. Kerstin berättade att Konsumentverket (KOV) är tillsynsmyndighet för Produktsäkerhetslagen, som ställer krav på att både varor och tjänster som säljs till konsumenter ska vara säkra. Syftet med denna lag är att förhindra personskador. Den ger möjlighet att ställa krav på varor […]

Igår, idag – och i morgon!

Ronny Edin från Länsstyrelsen i Norrbotten har fram till nu varit länsstyrelsernas representant i Nationella Snöskoterrådet. Nu lämnar han den rollen och avslutade sitt engagemang i rådet med en liten återblick och en framtidsspaning när det gäller snöskotrar. – Det har ju hänt massor inom det område som ligger oss så varmt om hjärtat. Tänk […]

Säkerhet – en viktig uppgift för Snöskoterrådet

Janne Lindgren samordnare för Nationella Snöskoterrådet, sammanfattade de första fem åren arbete i rådet. – Grundtanken med rådet är ju att vi ska jobba för en långsiktigt hållbar snöskotertrafik, och gör bara saker som alla i rådet är överens om och allt bygger på en frivillig överenskommelse med de tio organisationer som ingår i rådet. […]

Vad händer med Nationella Snöskoterrådet i framtiden?

Vid årsskiftet flyttades samordningsansvaret för rådet över från Trafikverket till Naturvårdsverket, eftersom man från Näringsdepartementet inte anser att Trafikverket ska samordna rådet. Därför har i stället Miljödepartementet gett ett uppdrag till Naturvårdsverket. Vid Snöskoterforumet i Piteå den 1 februari berättade Anna-Helena Lindahl från Naturvårdsverket om vad som händer under den närmaste tiden: – Vi har […]

OLA – en systematisk metod för bättre säkerhet på snöskoter

– Vi har anammat en metod som vi använde inom Vägverket när vi diskuterade lösningar på andra frågor som berör trafiksäkerhet och lyft över den även när det gäller snöskotersäkerheten, berättade Janne Lindgren på Snöskoterforum i Piteå. Metoden kallas för OLA, som står för Objektiva fakta, Lösningar och Avsikter. Ett flertal intressenter, bland annat de som […]

Framtidens snöskoter – är den eldriven?

Ja, om man får tro entusiasterna Margareta Granström och Jim Hedberg, båda från Storuman. Margareta inledde med att berätta om bakgrunden och utvecklingen av projektet ”Framtidens snöskoter”. Jim Hedberg kom sedan in på de lite mer tekniska funderingar och frågor man tvingats tackla under projektets gång. – Den första frågan man ställer sig är: Kan man bygga […]