Olyckor är ingen bra business – varken för företag eller föreningar

Detta var rubriken på den dragning som Kerstin Jönsson från Konsumentverket hade på årets Snöskoterforum. Kerstin berättade att Konsumentverket (KOV) är tillsynsmyndighet för Produktsäkerhetslagen, som ställer krav på att både varor och tjänster som säljs till konsumenter ska vara säkra.

Syftet med denna lag är att förhindra personskador. Den ger möjlighet att ställa krav på varor och tjänster och på den information som finns kring och på produkter. I sista hand kan Konsumentverket stoppa försäljningen produkter. Det är lite svårare för tjänster, men det får övervägas i varje enskilt fall.

Massor av frågetecken som man borde räta ut

De tjänster som Kerstin fokuserade på var guidade snöskoterturer.

– Hur ser det ut på detta område, hur använder man skyddsutrustning, hur ser ansvarsfördelningen i företaget ut och finns det regler för verksamheten är några av de viktiga frågorna man måste ställa sig, menade Kerstin.

Ta bara en sak som säkerhetsinformation, vad säger ledaren till kunden, vilka krav ställs på kunden, frågar man om kundens hälsotillstånd?

Och hur jobbar man med det förebyggande säkerhetsarbetet? Lämnar man information om turen innan man åker iväg, har man utrustning om något händer, finns det någon back-up, nödhjälp, når vi räddningstjänsten och når de oss långt ute i terrängen?

– Sedan tittar vi naturligtvis efter om det någon god sed i branschen eller branschorganisation som jobbar med ”säkra tjänster”.  Och även vad man som kund borde kunna förvänta sig för skyddsnivå, berättade Kerstin.

Nästa fråga som Kerstin belyste handlade om vilka krav på kompetens som man kan förvänta sig när det exempelvis gäller bergsguider, fjälledare, snöskoterguider, klättringsinstruktörer, naturguider, etc. Här finns idag inga klara riktlinjer.

Hur bra har då exempelvis snöskotersafariföretagen dokumenterat sitt säkerhetsarbete? Har man koll på vilka regler som styr verksamheten? Vilka krav på utbildning och kompetens anser de att de behöver? Hur hanterar de sin utrustning? Finns det CE-märkning som gäller? Har de koll på när utrustningen byttes, lagades och servades senast? Det här var bara några frågor i raden som Kerstin vill lyfta fram och belysa.

– Kort sagt handlar det om inställningen till och hur aktiva man är i säkerhetsarbetet. Finns frågan över huvud taget med på agendan? Om inte, då borde verkligen företagen i branschen ta tag i detta och följa upp säkerhetsarbetet, avslutade Kerstin.

pdfPSL-skoter