OLA – en systematisk metod för bättre säkerhet på snöskoter

– Vi har anammat en metod som vi använde inom Vägverket när vi diskuterade lösningar på andra frågor som berör trafiksäkerhet och lyft över den även när det gäller snöskotersäkerheten, berättade Janne Lindgren på Snöskoterforum i Piteå. Metoden kallas för OLA, som står för Objektiva fakta, Lösningar och Avsikter.

Ett flertal intressenter, bland annat de som finns med i rådet, men även andra intressenter och experter har funnits med och kommer att finnas med vid de tre olika tillfällen man möts.

När det gäller objektiva fakta har man fokuserat på att först och främst grunda sitt arbete på fakta och kunskap och så lite tycka, gissa och tro som möjligt. Olycksstatistik och fjällsäkerhetsaspekter har varit viktiga i sammanhanget och man kommer att prioritera de viktigaste fakta man fått fram. Janne presenterade en hel del statistik bland annat kring skador och olycksfall, alkoholrelaterade olyckor, olika typer av skador, ålders- och könsfördelningar, etc. (Vill du läsa mer om detta, titta närmare i den pdf som finns här intill).

När det gäller området lösningar tittar man på vad som kan göras för att öka säkerheten. Andra frågor handlar om hur man på smartaste sätt jobbar med frågor som rör attityder och beteenden kring snöskoterfrågor.

De åtgärder man tycker främst ska prioriteras handlar i stora drag om frågor kring information och kommunikation, utbildning, ett antal konkreta åtgärder kring bland annat hjälmfrågan, försäkringar, alkoholkontroller, leder och issäkerhet, att lyfta fram olycksstatistik på hemsidan, analys av olika olyckor, mer forskning inom området och hur man ska jobba med attityder och beteenden.

Med avsikter menas att de som vill och kan ska ge avsiktsförklaringar i stort och smått. Den frågan ska man jobba vidare med inom kort.