Säkerhet – en viktig uppgift för Snöskoterrådet

Janne Lindgren samordnare för Nationella Snöskoterrådet, sammanfattade de första fem åren arbete i rådet.

– Grundtanken med rådet är ju att vi ska jobba för en långsiktigt hållbar snöskotertrafik, och gör bara saker som alla i rådet är överens om och allt bygger på en frivillig överenskommelse med de tio organisationer som ingår i rådet.

Janne efterlyste att rådet kanske skulle ha fått ett tydligare uppdrag – en mer preciserad roll och styrning kring vilka frågor man egentligen skulle fokusera verksamheten på.

– Man kan i alla fall konstatera att rådet är en ny och mycket efterlängtad arena och mötesplats för de som engagerar sig i snöskoterfrågor. Vi har lärt känna varandra över organisationsgränserna, fått större förståelse för varandras synsätt och också lyckats genomföra en hel del gemensamma aktiviteter.

Han visade därefter exempel på det man gjort under de fem år som rådet funnits. Mycket handlar om informationsinsatser i form exempelvis broschyrer om skoterregler på flera språk, hur man agerar när man närmar sig renar och åker över åker- och skogsmark. Hemsidan och nyhetsbreven är andra uppskattade informationskanaler som man byggt upp för att nå ut till olika intressenter.

Andra insatser handlar bland annat om trafikregister och skrotning av skotrar, skyltning av skoterledspassager över vägar, fältförsök med alkolås, kartläggning av alternativa finansieringsalternativ av leder, diplomering av snöskoteruthyrare och mycket strategiarbete när det gäller säkerhet på snöskoter.

Lista med nya idéer

– Men nu när jag överlämnar mitt uppdrag till min efterträdare Anna Lind, tänker jag överlämna ”ett arv” också, i form av frågor som vi i rådet diskuterat som förslag till aktiviteter som vi anser rådet bör ta tag i ganska omgående, förklarade Janne Lindgren.

De idéer Janne främst tänker på är: en nationell skyltstandard för skoterleder, Diplomering av snöskotersafari (en utökad version av Diplomerad snöskoteruthyrare), möten med ”friåkare”, en film om markskador, länsvis information om regler i olika regioner, en app för snöskoterfrågor, kanalisering av snöskotertrafik och en idéskiss till finansieringssystem för snöskoterleder.

– Så varsågod Anna och Naturvårdsverket, här finns en del att hugga tänderna i på direkten, avslutade Janne.

Annas svarade:

– Jag ska träffa rådet så snart vi kan hitta en tid då alla kan, för att se hur och med vad vi går vidare. Det är viktigt för mig att lyssna på ”dom som kan” och har bred erfarenhet av dessa frågor.

pdfSäkerhet-på-snöskoter