Vad händer med Nationella Snöskoterrådet i framtiden?

Vid årsskiftet flyttades samordningsansvaret för rådet över från Trafikverket till Naturvårdsverket, eftersom man från Näringsdepartementet inte anser att Trafikverket ska samordna rådet. Därför har i stället Miljödepartementet gett ett uppdrag till Naturvårdsverket.

Vid Snöskoterforumet i Piteå den 1 februari berättade Anna-Helena Lindahl från Naturvårdsverket om vad som händer under den närmaste tiden:

– Vi har fått ett regeringsuppdrag att utvärdera rådets hittillsvarande och framtida verksamhet. Vi ska titta på vad som varit bra och om det finns saker som fungerat mindre bra. Bland annat kommer vi att genomföra djupintervjuer med alla inblandade.

Många funderingar, men inga svar – än

Från seminariedeltagarna kom en hel del synpunkter där man var skeptiska till vad som kommer att hända eftersom Miljödepartementet och Naturvårdsverket jobbar med många frågor som begränsar och inskränker skoterkörning och att man handhar frågor kring förbudsområden och liknande.

Mattis Loberg, Miljödepartementet, förklarade situationen och kunde samtidigt komma med ganska lugnande besked:

– Anledningen till att vi på Miljödepartementet agerat i frågan är bland annat att terrängkörningslagen ligger under vårt ansvar. Jag kan berätta att miljöministern är klart positiv till att Snöskoterrådet ska finnas kvar i framtiden, eftersom man gjort ett bra jobb så här långt. Och vi är nog i stora drag ganska snöskotervänliga, förklarade Mattis.

Trots dessa besked fortsatte de skeptiska kommentarerna från åhörarna kring att man kommer att ”sitta på två stolar” och att man även måste väga in naturvärdena i beslutet för framtiden.

Samverkan med positiva resultat

Diskussionen kring den Nationella Snöskoterrådets ”samverkansmodell” fortsatte en lång stund. Är det en bra modell? Kan den fungera även i framtiden, eller ska man försöka hitta en annan lösning?

De flesta tyckte att detta är en modell som fungerat mycket bra och borde få en fortsättning. Man berömde också Janne Lindgren för hans engagerande och proffsiga arbete under de år rådet funnits.

– Den här samverkansformen har visat sig mycket bra och bidragit till en positiv utveckling när det gäller att samordna och driva snöskoterfrågorna tycker både vi i rådet, men kanske framförallt alla berörda inom snöskoter- och turistnäringen, berättade Trafikverkets ordförande i rådet, Arnold Vonkavaara.

Anna-Lena Lindahl, Naturvårdsverket, konstaterade att det är bra att man får in synpunkter från alla berörda.

– Dialogen med er och alla andra berörda är otroligt viktig och jag är helt trygg och övertygad om att vi får fram ett bra underlag för att fatta ett bra beslut kring hur detta ska skötas i framtiden. Utredningen ska vara klar till i slutet av maj. Avslutningsvis vill jag tacka alla som varit inblandade i detta fram till nu.

 

Ledfinansiering en het och viktig fråga

Efter detta följde en lång diskussion mellan moderatorn Staffan Ling och publiken bland annat om frågorna om finansiering och skötsel av skoterlederna i framtiden.

Ett axplock av synpunkterna:

– Ledsystemen måste hållas i bättre skick och därmed bli attraktivare, men hur löser vi det? Vi kanske borde ta lärdom av jägarna, som betalar en årlig jaktavgift i grunden, undrade Isak From, Norsjö.

Han fick stöd i sina tankar av bland annat Ronny Edin som företräder Länsstyrelserna i Snöskoterrådet. En jaktavgift, absolut ingen skatt, borde vara en bra lösning enligt honom.

Någon konstaterade också att det är konstigt att man har råd med en skoter för drygt hundratusen kronor, men inte råd att betala en mindre slant till leder. Ungefär som den som har Rolls Royce, men som inte har råd med parkeringsavgiften.

Mikael Johansson, SNOFED:

– Vi har sett en tydlig trend från stor frihet i åkandet och att det ska vara gratis, till allt färre medlemmar i klubbarna och därigenom stora kostnader för klubbarna som ska sköta lederna. Det är avgörande i framtiden att vi kan hitta ett betalningssystem som fungerar och accepteras av alla.

I USA är det vanligt med en årsavgift på 35 dollar och krav på att man är medlem i en skoterklubb för att få åka på lederna. Om inte kan polisen bötfälla de som åker på lederna och inte fyller kraven.

Janne Lindgren, Snöskoterrådets samordnare, avslutade dialogen kring dessa frågor med att berätta att Snöskoterrådet har utrett olika alternativa lösningar för finansiering av skoterlederna och lämnat över underlaget, som en del i det material han nu lämnar vidare till Naturvårdsverket och sin efterträdare där, Anna Lind.

Anna – ny samordnare

Anna fick en snabb presentation och berättade att hon nu kommer att snabbt försöka sätta sig in sin nya roll.

– Jag ska villigt erkänna att jag aldrig kört snöskoter, men ska försöka göra det så fort som möjligt, eftersom jag har släktingar i Dalarna som åker mycket skoter. Och samtidigt är det kanske bra att jag inte har några förutfattade meningar i frågan, utan kan ta tag i detta med ”öppna ögon”, förklarade Anna.

pdfSkoterrådet-lägesrapport-februari-2013