Funäsdalen har en intressant lösning

I Funäsdalen har man ca 650 000 gästnätter varje vintersäsong, varav 320 000 är tur/längdåkare och 4-5 000 skoteråkare. Men man har haft en hel del konflikter mellan skotertrafiken och skidturismen, markägare, rennäring och naturvårdare. Sven-Erik Hammar, som är vd för Funäsdalen Skoterled AB berättade hur man gick tillväga för att förbättra situationen och skoterlederna […]

Betalleder – en rättvisefråga

I västra Jämtland har man numera infört ett system med betalleder, för att man tycker det handlar om en rättvisefråga. Sixten Persson från VÄSEK – Västjämtlands skoterområde Ekonomisk Förening – där fem skoterklubbar ingår, berättade vid Snöskoterforum hur man gått tillväga med införandet av betalleder. -Vi insåg att systemet med en frivillig avgift för att […]

Vilhelminamodellen

Syftet med den så kallade Vilhelminamodellen är att samordna och säkerställa funktionen av skoterledsystemet inom kommunen och att arbeta med skotertrafiken som helhet. Elisabeth Jonsson är verksam inom Vilhelminabygdens skoterorganisation (VBS) berättade att arbetet med Vilhelminamodellen startade under 90-talet med byggnation av skoterleder med hjälp av föreningar, bybor och via AMS. Totalt satsades cirka 1, […]

Vad alla skoterförare bör känna till om laviner!

– Lavinolyckorna i allmänhet har ökat kraftigt från början av 90-talet i USA, och vi ligger cirka 10-15 år efter USA i alla typer av trender inom detta område, så vi kan nog förvänta oss en liknande utveckling här i Sverige. Av alla dessa lavinolyckor är ungefär 1/3 förorsakade av skotrar och skoterinblandningen ökar mest […]

High-marking – är det en lek med döden?

– Hittills har antalet olycksfall varit få och inga dödsfall har rapporterats, men det finns ett mörkertal som vi aldrig får veta storleken på, förklarade Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket och samordnare för Fjällsäkerhetsrådet. Per-Olov talade om high-marking – de senaste årens ”nya fluga” när det gäller häftig snöskoteråkning. High-marking går ut på att i branta fjällsluttningar […]

Test av alkolås på snöskotrar

Kan man använda alkolås som vanligen sitter i person- och lastbilar även på skotrar? Hur kommer de att klara låga utetemperaturer? Hur tillförlitliga är de egentligen? Det är några av de frågor man vi ha svar på i det test som för närvarande genomförs i Luleå. – Vi har monterat alkolås av fyra olika fabrikat […]

Kan snöskotrar köras på biodrivmedel?

– Idag är transportsektorn i Sverige i princip helt beroende av importerad olja, och där är inte skotrarna något undantag. Ska vi kunna få en hållbar skotertrafik, som inte bidrar till klimatförändringar och framtida energibrist så måste saker ske! Vi måste dessutom börja nu, enligt FN´s klimatpanel har vi 8 år på oss att börja […]

Terrängkörning och finansiering av leder

– När det gäller bullernivåerna kan vi nog lyckligtvis se att bullret från snöskotrar är på väg ner, vilket kan bero på antalet fyrtaktare ökar. Däremot ser vi tydliga tendenser till att allt fler snöskoterspår syns, främst i fjällvärlden. Vi ser det på en mängd flygfoton och det är ju definitivt inte bra. Här tror […]