Vad alla skoterförare bör känna till om laviner!

vadalla– Lavinolyckorna i allmänhet har ökat kraftigt från början av 90-talet i USA, och vi ligger cirka 10-15 år efter USA i alla typer av trender inom detta område, så vi kan nog förvänta oss en liknande utveckling här i Sverige. Av alla dessa lavinolyckor är ungefär 1/3 förorsakade av skotrar och skoterinblandningen ökar mest av alla kategorier där borta.

Stefan Mårtensson är lavinexpert och dessutom säkerhetsansvarig vid Abisko Turiststation. Han har tretton års erfarenheter av lavinarbete i Abisko-området. Han berättade om utvecklingen av lavinolyckor förorsakade av skoteråkning i USA och tycker att det är dags att vi ser över hur vi kan undvika en liknande utveckling i vårt land.

Stefan gjorde även en jämförelse mellan skoteråkare och skidåkare när det gäller laviner och kunde konstatera när det gäller den negativa sidan att den höga hastigheten har större påverkan för att starta laviner, liksom att skotrarna är tyngre. Skoterförarna har dessutom sämre syn, hörsel och känsel för att upptäcka instabilitet i fjällsluttningar.

Fördelarna som en skoteråkarna har är att skotrarna är stabila och snabba och att de lättare kan ta sig ur ett lavinområde. Många har dessutom bra skydd, hjälm och i många fall ryggskydd som minskar risken för trauma i samband med laviner.

– Men problemet är att de inte alls har samma intresse för lavinsäkerhet som skidåkarna.

Vad kan man då göra åt saken? Stefan tycker att man ska anlita duktiga lavininstuktörer från exempelvis SLAO, som har ett gediget intresse för att utbilda även skoteråkare i extrem terräng.

– Det gäller att kurserna ska vara äkta och trovärdiga och ske i riktig terräng. Instruktörerna måste kunna visa på farorna och förklara vad som fungerar och inte fungerar. Sedan handlar det att vara uthållig och informera, eftersom det säkert kommer att ta tid innan intresset ökar bland skoteråkarna.

Stefan avslutade sitt anförande med en del enkla tips för den som åker skoter i områden där laviner kan uppstå.

– Var uppmärksam på instabilitet i terrängen
– Åk aldrig ovanför en kompis
– Åk en och en åt gången
– Försök alltid att reducera riskerna
– Ta alltid med dig ”rätt” kompisar, öka din kunskap, ta med transievers, spadar, ryggskydd, etc