Betalleder – en rättvisefråga

betallederI västra Jämtland har man numera infört ett system med betalleder, för att man tycker det handlar om en rättvisefråga.

Sixten Persson från VÄSEK – Västjämtlands skoterområde Ekonomisk Förening – där fem skoterklubbar ingår, berättade vid Snöskoterforum hur man gått tillväga med införandet av betalleder.

-Vi insåg att systemet med en frivillig avgift för att nyttja våra leder inte fungerade.
Några skoterägare, åkare, har betalat sedan början på 1990 talet för nyttjande av leder genom medlemsavgiften. Och klubbarna har byggt och underhållit leder av bl a medlemsavgifter, lotteriförsäljning och genom ideellt arbete till ett värde av ca 500 000 kronor per år. I längden håller inte detta.

Man börja fundera kring en lösning med betalleder, och beslöt sig för att införa detta nya system, där alla som nyttjar lederna betalar solidariskt drift och underhållskostnader.
Betalleder, innebär också att berörda fastigheter skall ha ersättning för nyttjanderätten.

– Vårt mål är att VÄSEK inom en femårsperiod ska modernisera, underhålla och preparera lederna så att minst 50 mil leder skall vara det bästa och attraktivaste ledsystemet inom Jämtland. Vidare ska betalledsystemet inom fem år vara kommunövergripande och på sikt även länsövergripande.

När det gäller regleringsområden förklarade Sixten att varken VÄSEK eller någon av medlemmarna har något med förbudsområden att göra. Skoterplanen är en beställning av politikerna efter påtryckningar av olika intressenter. VÄSEK är en remissinstans som kan påverka genom yttrande, men det är politikerna som beslutar.

Hur fungerar det då med rätten att ta betalt?
-Rätten för ledanordnare att ta betalt har prövats av Tingsrätten, den fann att ledanordnaren har rätt att ta ut avgift.

Sixten citerade också Naturvårdverket som säger: ”Naturvårdsverket bedömer att det inte torde finnas några lagliga hinder att ta ut sådan avgift, särskilt mot bakgrund av att terrängkörning inte utgör en del av allemansrätten”.

-I det nya systemet med betalleder ingår det i ledavgiften en karta och en medlemsavgift. Vi upplever att det ger klara fördelar att alla som nyttjar lederna betalar solidariskt. Det ger mer pengar till underhåll och det ger även cirka 2-3 årsarbeten.