Terrängkörning och finansiering av leder

– När det gäller bullernivåerna kan vi nog lyckligtvis se att bullret från snöskotrar är på väg ner, vilket kan bero på antalet fyrtaktare ökar. Däremot ser vi tydliga tendenser till att allt fler snöskoterspår syns, främst i fjällvärlden. Vi ser det på en mängd flygfoton och det är ju definitivt inte bra. Här tror vi högkamsmattorna är en bidragande orsak.

Detta konstaterade Riitta Svensson, som arbetar på Miljödepartementet med bland annat frågor som rör terrängkörning.

Man håller via Vägverket på att titta över ett EU-direktiv när det gäller gränsvärden för buller. När det gäller finansieringen av leder konstaterade Riitta att det ännu inte finns något färdigt förslag.

– En fast avgift per snöskoter känns inte som ett bra alternativ och en skatt är knappast trolig. Sedan är en led en anläggning och lyder under den så kallade Anläggningslagstiftningen, men lagstiftningen har inte riktigt hängt med på detta område.

Riitta hade också en fundering om att det kanske på sikt bör finnas ett riksledkort, men hur det ska hanteras och hur man ska fördela intäkter och kostnader för kortet hade hon ingen bra lösning på. Ska det fördelas på antal registrerade snöskotrar i ett visst område, efter antal ledmil eller på något annat sätt?