Pressmeddelande 18 april 2019- minskad acceptans för alkohol i samband med snöskoterkörning

Sju av tio anser att attityderna till alkohol och snöskoterkörning är mer restriktiva i dag jämfört med för tio år sedan. Det framgår av en enkätundersökning som Nationella Snöskoterrådet riktat till snöskoterförare i hela landet.   – Sett över de senaste decennierna har alkohol varit inblandat i mer än varannan snöskoterolycka med dödlig utgång i […]

Pressmeddelande 190412 – Snöskoterförare varnas för svaga isar under vårvintern

Snöskoteråkare bör se upp för svaga isar. April och påsklovsveckor är särskilt olycksdrabbade tider, men med rätt kunskaper och förberedelser kan många tragedier undvikas. – Säker snöskoterkörning på isbelagt vatten kräver både kunskaper och omdöme. Med rätt förberedelser och genom att rådfråga personer med god lokalkännedom kan många tragedier undvikas, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid […]

2019-02-28 Ny enkät om snöskoteråkning påbörjas

Dela med dig av dina erfarenheter. Svara på en enkät om snöskoteråkning! Välkomna att delta i en undersökning som Nationella Snöskoterrådet genomför under vintern 2019 riktad mot snöskoterförare och markägare i samarbete med ett antal olika aktörer. Syftet är att fånga upp attityder till och kunskaper om ett antal viktiga frågor för att på så vis […]

2018-09-14 Stig Strand moderator på Jubileumsforumet

Idag har vi planerat vårt kommande jubileumsforum tillsammans med vår moderator som heter Stig Strand från Hemavan. Stig är kanske mest känd som en Sveriges bästa slalomåkare som lite i skuggan av Ingemar Stenmark vann flera världscupsegrar. Stig har även en mångårig bakgrund som tv-kommentator men också sedan 1986 varit turismföretagare med fokus på upplevelseturism […]

Inbjudan att delta på jubileumsforum med Nationella Snöskoterrådet 2-3 oktober 2018

Tid: 2-3 oktober 2018 Plats: Quality Hotel Frösö Park i Östersund Välkomna att delta på Nationella Snöskoterrådets Jubileumsforum som arrangeras i Östersund på.  Förutom att hjälpa oss att fira att Snöskoterrådet firar 10 år så erbjuder vi ett spännande program med  en mix av föreläsningar, jubileumsmiddag och skoterutställning. Förutom en tillbakablick kring vad Snöskoterrådet har […]

Pressmeddelande 23 april 2018 – Utredning om terrängkörningslagstiftning välkomnas

  Regeringen har idag tillkännagett att en utredning om den svenska terrängkörningslagstiftningen ska tillsättas och ska arbeta till november 2019. Syftet med utredningen är att genomföra översyn och en modernisering av den svenska terrängkörningslagstiftningen. Den nuvarande lagstiftningen är från 1975 och reglerar körning med motordrivet fordon på barmark och snötäckt terräng.   – Det har […]

Pressmeddelande 4 april 2018 -Allt fler nobbar alkohol i samband med snöskoterkörning

Under de senaste tio åren har fler än åttio dödsolyckor med snöskoter inträffat. Alkohol har historiskt varit involverat i fler än hälften av alla snöskoterrelaterade dödsfall och april är den värsta olycksmånaden. Nu syns en förändring. Allt fler snöskoterförare tar helt avstånd från alkohol i samband med snöskoterkörning. Det visar en undersökning som Nationella Snöskoterrådet […]

Pressmeddelande 28 mars 2018- Lockande vårisar i fjällen kan vara förrädiska

Påsken innebär högsäsong för snöskoteråkning och många väljer att köra på sjöisarna i fjällen. Nu varnar Nationella Snöskoterrådet för att vårisarna på vissa håll kan vara förrädiska. Av totalt omkring 90 dödsfall på snöskoter de senaste tio åren var nära hälften drunkningsolyckor, där april är den stora olycksmånaden.  – Snöskoteråkare bör alltid vara försiktiga så […]

Pressmeddelande 23 mars 2018 – Svenska snöskoterförare tar bullerfrågor på allvar

En majoritet av snöskoteråkare i Sverige har en förståelse för att snöskotrar kan uppfattas som störande av omvärlden. Drygt sju av tio uppger att de anpassar sin körning för att minska bullret. Det visar en undersökning som Nationella Snöskoterrådet genomfört.  – Hållbar snöskoterkörning handlar om hänsynstagande och lyhördhet mot omgivningen. Resultaten från vår undersökning visar […]

Pressmeddelande 16 mars 2018 Färre omkommer i snöskoterolyckor

Snöskotern har varit ett olycksdrabbat färdmedel under de drygt fyrtio år den blivit ett allt populärare rekreationsfordon. Mellan 1973 och 2017 omkom 350 snöskoterförare. Toppen nåddes 2007/2008 då 18 snöskoterförare omkom. Under de senaste tio åren har en förändring skett och säsongen 2016/2017 omkom åtta snöskoterförare. Det visar statistik som idag presenteras i rapporten 10 […]