Pressmeddelande 21 februari 2020 Lavinkunskaper brister hos många snöskoterförare

De senaste tre vintrarna har Naturvårdsverkets lavinprognostjänst dokumenterat minst 40 allvarliga lavintillbud med snöskoterförare varav två med dödlig utgång. En enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet visar att tre av tio snöskoterförare någon gång har kört i lavinterräng. Av dessa bedömde enbart fyra av tio de egna lavinkunskaperna som goda eller mycket goda.

– Friåkning utanför leder är en växande trend och med moderna snöskotrar går det väldigt lätt att nå högt upp på branta sluttningar som oftast innebär potentiell lavinterräng. Vår undersökning pekar på att många har bristande kunskaper kring lavinsäkerhet i kombination med en utbredd hög acceptans för risktagande vilket kan vara några av förklaringarna till de många lavintillbuden med snöskoter, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Under mars 2019 genomförde Nationella Snöskoterrådet en enkätundersökning riktad till snöskoterförare i hela landet. Sammanlagt besvarades enkäten av drygt 6 500 respondenter. Av dessa svarade tre av tio att de någon gång eller ofta har kört i terräng som de bedömer kan vara lavinfarlig. Bland snöskoterförare som definierade sig som friåkare var andelen drygt fyra av tio.

Bland de snöskoterförare som besvarade enkäten och som någon gång har kört i lavinterräng, bedömde fyra av tio de egna kunskaperna om laviner som goda eller mycket goda. Knappt fyra av tio i samma grupp angav att de hade lavinsäkerhetsutrustning, men att de aldrig övat med den.

Risktagandet är också mycket större bland snöskoterförare som kör i lavinterräng jämfört med snöskoterförare generellt. Bland dem som ofta kör i lavinterräng instämde fyra av tio i påståendet ”om jag vill har bra snöskoteråkning måste jag vara beredd att ta risker”. Motsvarande andel bland snöskoterförare generellt var en av tio.

– En klar majoritet av snöskoterförare saknar den erfarenhet och kunskap om lavinsäkerhet som offpist-skidåkare sedan länge ansett som självklar. Vi kan också se när vi jämför liknande enkäter bland skidåkare att det finns en stor skillnad i riskmedvetenhet som vi hoppas kommer att förändras i framtiden. Vi märker samtidigt ett växande intresse för lavinutbildningar bland namnkunniga snöskoterförare. De är förebilder för många unga friåkare och kan inspirera fler att skaffa lavinutbildning och lavinutrustning, säger Per-Olov Wikberg.
————————————————————————————————————————————–
Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes mellan 28 februari och 20 mars 2019 riktad till snöskoterförare i hela landet. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Totalt besvarades enkäten av drygt 6 500 snöskoterförare.

Lavinutbildningar

Sedan 2018 finns anpassade lavinutbildningar för snöskoterförare genom Sveriges Lavinutbildningar (SVELAV). Mer information om SVELAV och lavinutbildningar, utbildningskalender och godkända instruktörer finns på www.svelav.se. På svelav.se kan man även delta i en interaktiv webbaserad grundutbildning i lavinkunskap för både snöskoteråkare och skidåkare.

Länk till underlag, https://snoskoterradet.se/snoskoterenkat2019/