Pressmeddelande 18 april 2019- minskad acceptans för alkohol i samband med snöskoterkörning

Sju av tio anser att attityderna till alkohol och snöskoterkörning är mer restriktiva i dag jämfört med för tio år sedan. Det framgår av en enkätundersökning som Nationella Snöskoterrådet riktat till snöskoterförare i hela landet.  

– Sett över de senaste decennierna har alkohol varit inblandat i mer än varannan snöskoterolycka med dödlig utgång i Sverige. Att attityderna tycks vara på väg att förändras till det bättre är en god nyhet, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådet genomförde i mars 2019 en enkätundersökning riktad till snöskoterförare i hela landet. Den besvarades av 6 529 respondenter som bland annat fick ta ställning till följande påstående: ”Det är okej att köra snöskoter även om man har druckit alkohol”. Drygt nio av tio (95 procent) tog helt avstånd från detta påstående. Attityderna är liknande hos dem respondenterna känner. På frågan om det är okej att köra snöskoter svarar fler än åtta av tio (83 procent) att ”de flesta jag känner” tar avstånd från detta. Tre av fyra (73 procent) menar att attityderna till alkohol i samband med snöskoterkörning har blivit mindre tillåtande under de senaste tio åren.

Många lyfter fram ett förändrat körsätt som en bidragande orsak till attitydförändringen och menar att dagens friåkning är så krävande att det är uteslutet att köra påverkad av alkohol. Bland de yngre förare som besvarat enkäten förekommer uppfattningen att det huvudsakligen är äldre snöskoterförare som kör onyktra. Studier visar att alkohol har varit involverat i mer än hälften av alla snöskoterrelaterade dödsolyckor de senaste decennierna. Av de som förolyckats har den genomsnittliga halten alkohol i blodet varit 1,9 promille, långt över gränsen för grovt rattfylleri (1,0 promille). Drygt sjuttio dödsolyckor med snöskoter har inträffat de senaste tio åren och april är en av de värsta olycksmånaderna.

– Påskhelgen är högsäsong för snöskoterkörning. Vi välkomnar de sundare attityderna och uppmanar alla påsklovsfirare att avstå från alkohol i samband med snöskoterkörning. På så vis kan många onödiga tragedier undvikas, säger Per-Olov Wikberg.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes mellan 28 februari och 20 mars 2019 riktad till snöskoterförare i hela landet. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Totalt besvarades enkäten av 6 529 snöskoterförare.

Länk till underlag, https://snoskoterradet.se/snoskoterenkat2019/