Pressmeddelande 190412 – Snöskoterförare varnas för svaga isar under vårvintern

Snöskoteråkare bör se upp för svaga isar. April och påsklovsveckor är särskilt olycksdrabbade tider, men med rätt kunskaper och förberedelser kan många tragedier undvikas.

Säker snöskoterkörning på isbelagt vatten kräver både kunskaper och omdöme. Med rätt förberedelser och genom att rådfråga personer med god lokalkännedom kan många tragedier undvikas, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet. 

Av totalt omkring 70 dödsfall på snöskoter de senaste tio åren har nära hälften varit drunkningsolyckor och flera allvarliga isrelaterade olyckstillbud har inträffat under vintern där en person har omkommit i samband med att isen brustit. Motorljud och vibrationer bidrar till att skoterförare inte upptäcker isens varningssignaler på samma sätt som skid- och skridskoåkare. En snöskoter kan också ta sig långt ut på svag is, särskilt om hastigheten är hög.

Långt ifrån alla skoterförare informerar sig tillräckligt om rådande isförhållanden. I en ny enkätundersökning, riktad till snöskoterförare i hela landet, uppgav bara fyra av tio respondenter att de rådfrågar personer med god lokalkännedom innan de kör på isbelagt vatten. Tre av tio svarade att de varit med om en incident där isen brustit eller varit nära att brista.

– Alla skoteråkare bör ha särskilt stor respekt för vårisarna. En is som ser stabil ut på morgonen efter en kall natt kan tappa sin bärighet på bara några minuter i vårsolen, säger Per-Olov Wikberg.

Några viktiga saker att tänka på vid snöskoteråkning på isbelagt vatten:

  • Kör aldrig ensam och håll avstånd mellan snöskotrarna. Låt kapellet vara öppet på eventuella passagerarpulkor.
  • Alla i sällskapet bör ha isdubbar lätt åtkomliga.
  • Kör inte över okända vattendrag. Inte ens uppmärkta ”ruskade” leder är en garanti för att vårisen håller, de visar bara var isen normalt är säkrast.
  • Isen är ofta extra svag vid sjöarnas utlopp och inlopp, på frusna vattendrag och på reglerade sjöar. Isen är också svagare vid vass, bryggor, broar, uddar, sund och grund.
  • Snöskoterförare som ofta korsar isbelagda vatten bör ha med räddningslina, torrt ombyte och gärna flytoverall eller annat flythjälpmedelOm undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes i mellan 28 februari och 20 mars 2019 riktad till snöskoterförare i hela landet. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Totalt besvarades enkäten av 6 529 personer.

    Mer information om enkäten https://snoskoterradet.se/snoskoterenkat2019/

Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet
Telefon: 010-698 10 53
www.snoskoterradet.se
Mobil: 076-115 16 79