Pressmeddelande 23 mars 2018 – Svenska snöskoterförare tar bullerfrågor på allvar

En majoritet av snöskoteråkare i Sverige har en förståelse för att snöskotrar kan uppfattas som störande av omvärlden. Drygt sju av tio uppger att de anpassar sin körning för att minska bullret. Det visar en undersökning som Nationella Snöskoterrådet genomfört.  – Hållbar snöskoterkörning handlar om hänsynstagande och lyhördhet mot omgivningen. Resultaten från vår undersökning visar […]

Pressmeddelande 16 mars 2018 Färre omkommer i snöskoterolyckor

Snöskotern har varit ett olycksdrabbat färdmedel under de drygt fyrtio år den blivit ett allt populärare rekreationsfordon. Mellan 1973 och 2017 omkom 350 snöskoterförare. Toppen nåddes 2007/2008 då 18 snöskoterförare omkom. Under de senaste tio åren har en förändring skett och säsongen 2016/2017 omkom åtta snöskoterförare. Det visar statistik som idag presenteras i rapporten 10 […]

Pressmeddelande 9 mars Många snöskoterförare respekterar inte hastighetsgränserna

Knappt fyra av tio snöskoterförare tycker att det är självklart att alltid hålla hastighetsgränserna. Bland dem som friåker är andelen ännu mindre. Det visar en undersökning som Nationella Snöskoterrådet har genomfört. – Dagens moderna snöskotrar lockar till höga hastigheter som ofta kan innebära att man kan köra mer än dubbelt som fort som högsta tillåtna […]

Pressmeddelande 10 februari 2018 Svenska snöskoterförare efterfrågar bränslesnålare snöskotrar

Det finns en stark vilja bland svenska snöskoterförare att minska sina klimatavtryck. Så många som sju av tio snöskoterförare anser att nya snöskotrar måste bli mer bränsleeffektiva. Hälften instämmer i att det är viktigt att utsläppen från snöskotrar minskar. Det visar en undersökning som Nationella Snöskoterrådet har genomfört.  – Alla samhällssektorer måste ta sin del […]

Tänk på vad som finns under snön – en film om jordbruk, skogsbruk och skoterkörning

I dag så premiärvisar vi en helt ny film om snöskoteråkning och hänsynstagande. LRF har på initiativ av Nationella Snöskoterrådet tagit fram filmen som syftar till att visa på varför skoterkörning på åkermark, skogsplanteringar m.m. ska undvikas. I filmen intervjuas flera snöskoterprofiler som tex Marcus Ogemar, Ella Snäll, Jane Söderberg, Thomas Wärdell mfl. tillsammans med skogsägare […]

Lansering av Nationella Snöskoterrådets kunskapstest

Inför Snöskoterns dag 28/10 lanseras Nationella Snöskoterrådets kunskapstest. Testet ger dig en möjlighet att kolla hur det står till med dina kunskaper om snöskoteråkning och om det finns områden som du behöver titta närmare på. I kunskapstestet kommer du att ”köra” en fiktiv snöskotertur och möta ett antal situationer som du kan hamna i.  I […]

Inbjudan till ett kunskapsseminarium kring snöskoteråkning 13 november 2017

  Snöskoteråkningen ökar i landet, både på och utanför leder. Snöskoterfrågan engagerar och innebär både stora möjligheter, fantastiska upplevelser men också utmaningar då snöskotertrafiken kan ha en negativ påverkan på både annat friluftsliv, vilda djurlivet och areella näringar. Snöskotertrafiken är reglerad på olika sätt – av regeringen, länsstyrelser och kommuner. Det förekommer också ett antal […]