Pressmeddelande 15 december 2017- Bristande lavinkunskaper hos många snöskoteråkare bidrar till olyckor

I vintras inträffade minst ett 10-tal allvarliga lavintillbud med snöskoteråkare involverade varav en omkom. Mer än hälften av alla friåkande snöskoteråkare kör ofta eller ibland i lavinterräng. Av dem bedömer enbart fyra av tio att de har goda lavinkunskaper. Det framgår av en ny enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet.

– I Norge omkom 70 personer i laviner mellan 2003 och 2015. Av dem var 20 procent snöskoteråkare. Det finns flera tecken på att vi är på väg mot en liknande utveckling i Sverige. Kunskapsnivån om laviner är oroväckande låg bland snöskoterförare samtidigt som risktagandet är alldeles för högt, säger Per-Olov Wikberg, samordnare i Nationella Snöskoterrådet.

Under maj månad genomförde Nationella Snöskoterrådet en enkätundersökning riktad mot snöskoterförare i Sverige. Sammanlagt svarade 1 657 stycken. Av dem definierade sig omkring hälften som friåkare, dvs. som främst kör utanför snöskoterlederna.

Friåkningstrenden växer och leder till allt mer körning i lavinterräng. Av de åkare som svarar att de kör i lavinterräng anger fler än en av fem att de har dragits med av en lavin någon gång. Två av tre kör utan lavinutrustning och endast fyra av tio bedömer sina lavinkunskaper som goda.

– Resultaten från undersökningen är oroande. Det finns stor grupp friåkare som spelar rysk roulett när de kör i lavinterräng utan rätt kunskaper eller utrustning, säger Per-Olov Wikberg.

Som ett led i arbetet med att förbättra förutsättningarna för att fler snöskoteråkare ska kunna erhålla bättre lavinkunskaper genomförs den 15-17 december en särskild lavininstruktörsutbildning genom SVELAV (Sveriges Lavinutbildningar). Utbildningen som sker i Saxnäs i södra Västerbottensfjällen är Sveriges första anpassade lavininstruktörsutbildning specifikt riktat till snöskoteråkare. Utbildningen leds av Sveriges främsta lavinexperter och riktar sig till snöskoteråkare som redan idag är snöskoterinstruktörer. Efter genomgången kurs ska de kunna utbilda fler snöskoterförare i lavinkunskap.

– Många förstår inte hur kraftfulla moderna snöskotrar är. Även nybörjare kan enkelt ta sig högt upp i brant terräng, vilket kan innebära att man utsätter sig för livsfara. Lavinkunskap behöver spridas brett bland snöskoterförare, säger Thomas Wärdell, snöskoterinstruktör och fjällsäkerhetsambassadör för Fjällsäkerhetsrådet som också deltar på den kommande utbildningen.

Mer information om Svelav och lavinutbildningar, utbildningskalender och godkända instruktörer finns på www.svelav.se. På svelav.se kan man även delta i en interaktiv webbaserad grundutbildning i lavinkunskap för både snöskoteråkare och skidåkare.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes i april och maj till 2017. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider, Snowmobile och Tidningen Snöskoter. Enkäten besvarades av 1657 snöskoterförare i hela landet.

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
www.snoskoterradet.se