Pressmeddelande 10 februari 2018 Svenska snöskoterförare efterfrågar bränslesnålare snöskotrar

Det finns en stark vilja bland svenska snöskoterförare att minska sina klimatavtryck. Så många som sju av tio snöskoterförare anser att nya snöskotrar måste bli mer bränsleeffektiva. Hälften instämmer i att det är viktigt att utsläppen från snöskotrar minskar. Det visar en undersökning som Nationella Snöskoterrådet har genomfört.

 – Alla samhällssektorer måste ta sin del i ansvaret mot ett klimatsmart samhälle. Det gäller också snöskoterbranschen. Stora förändringar har skett i en positiv riktning de senaste tio åren men det krävs fortsatta åtgärder från främst tillverkarna för att nå vår vision om en hållbar snöskoterkörning, säger Per-Olov Wikberg samordnare, Nationella Snöskoterrådet.

Under april och maj 2017 genomförde Nationella Snöskoterrådet en enkätundersökning riktad till snöskoterförare i hela Sverige. Sammanlagt besvarades den av 1657 personer. Hälften av snöskoterförarna instämmer i påståendet att det är viktigt att utsläppen från snöskotrar minskar. En lika stor andel svarar att de aktivt kommer att söka en bränslesnål motor nästa gång som de ska köpa en snöskoter.

En av tre snöskoteråkare som svarat instämmer i att det är viktigt med snöskotrar som drivs med alternativa drivmedel. De senaste tio åren har också inneburit en omfattande teknisk utveckling där de äldre snöskotrarna allt mer har fasats ut mot snöskotrar med ny motorteknik som både är tystare avger betydligt mindre avgaser.

Från och med den 1 januari 2019 gäller också för första gången gemensamma avgaskrav inom EU för nya snöskotrar. Kraven är fullt harmoniserade med de krav som amerikanska Naturvårdsverket (EPA) ställer som under lång tid varit ledande i kravställande på utsläppsminskningar

– Snöskotern har en viktig roll både som rekreations- och bruksfordon. För att den ska kunna fortsätta att vara det krävs att både köpare och importörer verkar för att moderna snöskotrar möter allt hårdare utsläppskrav men också körs på ett mer varsamt sätt, säger Per-Olov Wikberg.
 

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes i april och maj 2017. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider, Snowmobile och Tidningen Snöskoter. Enkäten besvarades av 1 657 snöskoterförare i hela landet.

Om Nationella Snöskoterrådet

Nationella snöskoterrådet bildades 2007 och idag så ingår följande organisationer: Sveriges Kommuner och Landsting (representerar Sveriges kommuner), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Länsstyrelsen Norrbotten  (representerar Sveriges länsstyrelser), Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Sametinget, Sveriges snöskoteråkares centralorganisation (SSCO), Sveriges snöskoterägares riksorganisation (SNOFED), Trafikverket och Transportstyrelsen.

Syfte med överenskommelsen är att bidra till en hållbar snöskotertrafik som förenar både körning inom näringsverksamhet och enskild körning samt värnar allas naturupplevelser. Detta ska ske utan att skada eller störa människor, djur, miljö, egendom eller areell näringsverksamhet.

 

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet

E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 53

Mobil: 076-115 16 79

www.snoskoterradet.se