Lansering av Nationella Snöskoterrådets kunskapstest

Inför Snöskoterns dag 28/10 lanseras Nationella Snöskoterrådets kunskapstest. Testet ger dig en möjlighet att kolla hur det står till med dina kunskaper om snöskoteråkning och om det finns områden som du behöver titta närmare på. I kunskapstestet kommer du att ”köra” en fiktiv snöskotertur och möta ett antal situationer som du kan hamna i.  I varje situation finns det en fråga med flera svarsalternativ. Efter att du har svarat på alla frågorna så får du veta hur många rätt du har och även de korrekta svaren.  Du får dessutom möjlighet att lära dig mer via de länkar till mer information som finns på Snöskoterrådets webbplats!.

Du hitta kunskapstestet på https://snoskoterradet.se/kunskapstest/

Lycka till!